Forside » Nyheder » Nyheder 

Nye værktøjer til virksomheden

Maskinmester Brian Hermannsen er projektleder for en række ombygnings- og vedligeholdsprojekter i HOFOR.

 

DTU's diplomuddannelse i projektledelse giver Brian Hermannsen fra HOFOR nye input til blandt andet projektstyring og porteføljestyring.


Arbejder vi med de rigtige projekter ud fra virksomhedens strategi? Det er et af fokusområderne på tredje modul af DTU's diplomuddannelse i projektledelse. Hver tirsdag aften hele foråret samles flere end 20 ingeniører, maskinmestre og andre projektansvarlige og lærer om virksomhedens værdiskabelse, strategiske drivkræfter og den projektkultur, som findes i virksomheden.

En af deltagerne er Brian Hermannsen, som er projektleder på kraftvarmeværket Amagerværket, som er ejet af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR. De seneste otte år har han været ansat i driftsafdelingen på Amagerværket, hvor han også skrev sit bachelorprojekt.

»Vi har rigtigt mange projekter i HOFOR. De seneste år har jeg været projektleder for en række ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter og senest et stort projekt vedrørende genanvendelse af bioaske fra Amagerværket. Udover projektledelse er jeg beskæftiget med SRO-support og procesoptimering på Amagerværket,« siger Brian Hermannsen.

 

Brian Hermannsen flger DTUs diplomuddannelse i ledelse.

Brian Hermannsen følger DTU’s diplomuddannelse i ledelse.

Projekter og porteføljestyring

Brian Hermannsen tog selv initiativ til projektlederuddannelsen.


»Efterhånden som jeg havde været med i flere projekter, mente jeg, at det kunne være relevant. Man har noget projektledelse på maskinmesterskolen, men det fylder bare meget lidt. Der giver uddannelsen her mig rigtigt meget. I HOFOR er det obligatorisk, at projektlederne har en IPMA-certificering i projektledelse, og jeg blev IPMA-certificeret i foråret 2016,« siger Brian Hermannsen.

Han peger især på fordelene ved at få input fra andre og få teoretisk viden, som kan omsættes direkte i det praktiske arbejde.

»Mange af de ting, jeg har lært, kan jeg jo gå hjem og bruge med det samme. Det, jeg har skrevet opgave om, har også været nogle af de projekter, jeg var i gang med,« siger Brian Hermannsen. Holddeltagerne kommer fra mange andre brancher, og det giver mulighed for sparring og inspiration til nye måder at gøre tingene på.


»Som projektleder kan der være en tendens til, at man gennemfører sine projekter, som man plejer, og anvender de samme skabeloner til interessentanalyse, risikoanalyse og projektplanlægning. Gennem uddannelsen får jeg lidt indblik i andre virksomheder og får derigennem input til at gøre tingene lidt anderledes i forhold til for eksempel projektstyring og porteføljestyring. Mange af dem, der er på uddannelsen, arbejder allerede som projektledere og har måske opbygget deres rutiner gennem mange år,« siger Brian Hermannsen.

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge