Forside » Nyheder » Nyheder 

Nyt 3-ĂĄrigt energisamarbejde med Ukraine

Danmarks ambassadør Ruben Madsen og Ukraines energiminister Ihor Nasalyk underskriver energiaftale.

 

 

Danmarks landesamarbejde med Ukraine inden for energi er blevet forlænget med tre år. Samarbejdet understøtter Ukraines nye energistrategi, som sigter mod en andel af vedvarende energi på 25 % i 2035.
 
Danmarks ambassadør Ruben Madsen og Ukraines energiminister Ihor Nasalyk har sat deres underskrift på en forlængelse af landesamarbejdet inden for energi. Det dansk-ukrainske samarbejde understøtter Ukraines nuværende nationale handlingsplaner inden for vedvarende energi og energieffektivisering frem mod 2020 samt den nye energistrategi 2035, der blev vedtaget af parlamentet i august 2017. Strategien sigter mod en andel af vedvarende energi på 25 % i 2035.
 
Samarbejdet har allerede skabt gode resultater i form af bl.a. forbedret datagrundlag, analyser og værktøjer, der er overført til de ukrainske myndigheder gennem workshops og studieture, som vil hjælpe Ukraine til at implementere den nye energistrategi 2035 og derigennem mindske afhængighed af naturgas.
 
- Vi har skabt en stærk platform for de kommende år, hvor vi vil bistå Ukraine med at forfølge de langsigtede mål for fremme af vedvarende energi og energieffektivitet, siger Morten Bæk, direktør i Energistyrelsen.
 
Danske energieksperter fra Energistyrelsen bidrager som en del af samarbejdet med rådgivning inden for bl.a. energiplanlægning, modellering af mulige udviklingsscenarier for omstilling fra fossil energi til mere vedvarende energi og energieffektivisering, integration af vind og sol, energieffektivitet inden for industrien, herunder muligheden for at etablere en frivillig energiaftaleordning for energitung industri efter den danske model.
 
Målsætningen for de kommende tre år er bl.a. at styrke rammebetingelser og virkemidler i Ukraine, der muliggøre mere vedvarende energi i energisystemet og øget energieffektivisering gennem konkrete handlingsplaner frem mod 2035 samt en større integration med det europæiske energimarked.
 

Fakta om det danske naboskabsprogram

  • Energistyrelsen hjælper en række højvækst-økonomier rundt om i verden med at forene en bæredygtig energiforsyning med økonomisk vækst. Den danske rĂĄdgivning bygger pĂĄ mere end 40 ĂĄrs erfaring med energieffektivitet og vedvarende energi fra Danmarks egen grønne omstilling af energisektoren.
  • Budgettet for det ukrainsk-danske energisamarbejde er 20 mio. DKK, hvilket finansieres af Udenrigsministeriets naboskabsprogram fra 2018-2021.
  • Det danske naboskabsprogram er en del af den europæiske naboskabspolitik for at hjælpe EU's nabolande mod øst og sydøst.
  • Det overordnede mĂĄl for naboskabsprogrammet er at fremme menneskerettigheder, retsstatsprincippet, demokrati og økonomisk integration med EU.
  • Energistyrelsens tekniske rĂĄdgivning til Ukraine gives gennem Ukrainian Danish Energy Centre (UDEC), der blev etableret i 2015 med deltagelse fra bl.a. Ministry of Energy Coal and Industry (MoECI) og State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) samt udstationering af en langtidsenergirĂĄdgiver til udgangen af 2020.

 

 

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsĂĄrer skal holdes i gang i 100 ĂĄr

Prisen pĂĄ fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning pĂĄ MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand fĂĄr 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico