Forside » Nyheder » Nyheder 

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

Energistyrelsen og en række kinesiske partnerne igangsætter nu et fælles projekt om fjernvarme og energieffektivitet, som skal udnytte overskudsvarme fra kinesiske virksomheder.

 
I Kina er der et stort uudnyttet potentiale i at bruge lavtemperatursoverskudsvarme fra industrier som elkraft, jern og stål, cement og ikke-jernholdigt metal. Den kinesiske regering har sat sig ambitiøse mål i forhold til at forbedre energieffektiviteten og effektivt udnytte overskydende varmeressourcer. Det er ressourcer, der skal bruges til at reducere kulforbruget, forbedre luftkvaliteten i byerne og imødekomme det hurtigt voksende behov for opvarmning i form af rumopvarmning og varmt vand.
 
Derfor har Energistyrelsen og det kinesiske National Energy Conservation Center (NECC) underskrevet et dansk-kinesisk pilotprojekt om fjernvarme og energieffektivitet sammen med Udviklings- og Reformkommissionen for Shaanxi-provinsen (SXDRC) og Folkerepublikken Tongchuan City of Shaanxi-provinsen (SXTC) i Xi'an Shaanxi-provinsen.
 
Med aftalen kan Danmark støtte Kina i at nå målene for øget energieffektivitet og udnyttelse af overskydende varmeressourcer. Både fra kinesisk og dansk side er der tro på, at pilotprojektet vil skabe gode resultater på kinesisk grund og bane vejen for andre fjernvarmeprojekter i fremtiden.
 
På baggrund af danske erfaringer er målet, at det nye pilotprojekt skal bidrage til udviklingen af guidelines til en kinesisk varmeplanlægningsmetode, som kan bruges i fremtidige fjernvarmeprojekter i Kina.
 

Aftale om pilotprojekt

Projektaftalen sigter mod at introducere og demonstrere avancerede danske metoder og teknologier, såvel som erfaringer inden for energieffektivitet og fjernvarme. Projektet vil blive fulgt tæt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i Danmark og den nationale Udviklings- og reformkommission fra Folkerepublikken Kina (National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (NDRC)).
 

Pilotprojektet implementeres i Tongchuan City i Shaanxi-provinsen i samarbejde med nøgleinteressenter, der påvirker og bidrager til beslutninger vedrørende varmeforsyningen og planlægningen. Her vil mulighederne for at øge energieffektiviteten og udnytte overskydende varme fra bl.a. kraftværket Huaneng Tongchuan Zhaojin, blive vurderet.

 

Seeing is believing

En vigtig del af pilotprojektet er studieture til Danmark for udvalgte kinesiske beslutningstagere. Her vil de lære af og indgå i dialog med danske aktører med erfaringer inden for varmeplanlægning, fjernvarme, brugen af overskudsvarme og energieffektivisering i industrien. Den første delegation kommer d. 23. oktober til d. 10. november, hvor de vil møde 32 danske aktører inden for områderne.

 

 

Det dansk-kinesiske samarbejde skal udnytte overskudsvarme fra industrier som elkraft, jern og stĂĄl, cement og ikke-jernholdigt metal i Tongchuan City

Danmark og Kina igangsćtter nu et samarbejde om udnyttelse af overskudsvarme fra kinesiske virksomheder til brug i fjernvarmenettet

Danmark og Kina igangsætter nu et samarbejde om udnyttelse af overskudsvarme fra kinesiske virksomheder til brug i fjernvarmenettet

 

Tongchuan City

Tongchuan havde i 2015 et befolkningstal på 950.000 og et samlet opvarmningsareal på 15,99 mio. m2. Byens vejr er karakteriseret ved lange vintre og korte somre, hvor minimumstemperaturen mellem oktober og april aldrig hæver sig over frysepunktet (-6 ° til -22 °). Det forventes, at indbyggertallet vil stige til omkring 1.06 mio. med et dertil øget opvarmningsareal på 33,46 mio. m2.
 
Byens primære industri er kul, og det samme er den primære energikilde. Derudover omfatter byens industri også produktion af byggematerialer, maskiner, tekstil og aluminium.
 
I de kolde og lange vintre er det nødvendigt med opvarmning, og med et støt voksende indbyggertal vil endnu flere få dette behov. Industrierne og kraftværkerne kan have overskydende varme, som i øjeblikket ikke anvendes i fjernvarmesystemet. Som led i pilotprojektet vil det blive vurderet, hvordan denne uudnyttede ressource kan udnyttes på længere sigt på en måde, der understøtter Kinas grønne målsætninger.
 

Fjernvarme i Kina

Fjernvarme spiller allerede en vigtig rolle i mange dele af Kina. Landet har verdens største og hurtigst voksende fjernvarmenet. Kombinationen af hurtig urbanisering og stigende levestandard i Kina øger behovet for opvarmning og afkøling.
 
I 2015 dækkede fjernvarmenettet 192.721 km varmtvandsnet og 11.692 km dampnet. Dette repræsenterer omkring 650 gigawatt termisk varmekapacitet, hvoraf ca. 10 pct. var til dampproduktion og omkring 45 pct. af fjernvarmekapaciteten var baseret på kraftvarme.
 
Til sammenligning er Danmarks fjernvarmenet 60.000 kilometer, og København er den sidste kommune med dampnet, hvilket HOFOR arbejder på at få udfaset i 2021.
 

Dansk varmeplanlægning

  • Danmarks første fjernvarmeværk startede i 1903.
  • I 1970erne fik ca. 30 pct. af danske hjem deres varme fra fjernvarme. Da oliekrisen ramte i 1970erne, var udbredelsen af fjernvarme et af de afgørende redskaber til at nedbringe forbruget af olie.
  • I 1979 vedtog Danmark den første varmeplanlægningslov, som løbende er blevet tilpasset og moderniseret.
  • I dag opvarmes 64 pct. af danske hjem med fjernvarme.
  • Kineserne er meget interesserede i at lære af ĂĄrtiers erfaring med varmeplanlægning og de teknologier, som danske virksomheder har udviklet.
  • Denne interesse er fundamentet for det nye dansk-kinesiske pilotprojekt i Tongchuan.

 

 

 

Arkiv

Februar 2018

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle pĂĄ metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb pĂĄ Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny ĂĄbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres

Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

Som selvstændig sætter man sin egen standard

Rederierne bør gå forrest

Stor udbygning af vindmøller på land