Forside » Nyheder » Nyheder 

Offshore Center Danmark gennemfører divisionering

 

Offshore Center Danmark gennemfører divisionering

Styrker sin position som nationalt videncenter ved at etablere selvstændige indsatsområder for olie/gas og vedvarende energi

 

Offshore Center Danmark styrker sin position som nationalt viden- og innovationscenter for offshoresektoren gennem en divisionering, så centret fremover opererer med to ligeværdige områder - Olie/Gas og Offshore Renewables. Divisioneringen er en naturlig konsekvens af den vækst, branchen generelt oplever. Der bliver flere og flere aktører på et stadigt mere internationalt orienteret marked, og selvom mange offshorevirksomheder opererer inden for begge forretningsområder, er behov og udfordringer forskellige.

 

”Ved en divisionering understreger vi, at offshoresektoren består af to lige vigtige og stærke brands. Både inden for olie- gasindustrien og vedvarende energi er der vækst, men fokusområderne for de to sektorer er vidt forskellige. Derfor er det naturligt at opdele vores aktiviteter, samtidig med, at vi har fordel af at kunne overføre erfaringer fra den ene division til den anden”, siger Niels Aage Giversen, bestyrelsesformand hos Offshore Center Danmark.

 

”Offshore Center Danmark har siden starten i 2003 fungeret som videncenter for begge forretningsområder, og divisioneringen vil bane vejen for en yderligere professionalisering af centret til gavn for medlemmer, som har brug for detailrådgivning og sparring – samtidig med, at udlandet oplever dansk offshoreindustri som en samlet industri”, fortsætter Niels Aage Giversen.

 

Offshore Center Danmark er en medlemsbaseret, non-profit organisation udpeget af Videnskabsministeriet som det officielle, nationale viden- og teknologicenter for offshoreindustrien – altså sektoren beskæftiget inden for innovation, design og rådgivning, konstruktion, opsætning, drift, vedligehold og dekommissionering af energiproduktion på havet som olie- og gas indvinding, havvindmølleteknologi og bølgekraft.

 

Gennem netværksarrangementer med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, udviklingsprojekter og konferencer arbejder Offshore Center Danmark blandt andet på at profilere branchen over for danske og udenlandske samarbejdspartnere. Offshore Center Danmark er blandt andet arrangør af OWIB 2011, som i november samlede over 325 repræsentanter fra den internationale havvindmølleindustri til en event i Esbjerg, til maj arrangeres en lignende event for danske og udenlandske aktører inden for olie- gasindustrien. Derudover arrangerer Offshore Center Danmark erhvervsfremstød i udlandet og er vært for udenlandske delegationers besøg i Danmark.

 

”Offshore Center Danmark er flere gange bedømt som en af de bedste i Europa til networking og videndeling med skabelse af nye arbejdspladser. En divisionering vil give os endnu flere tangenter at spille på, så danske virksomheder også i fremtiden vil spille en rolle på det internationale offshoremarked – både inden for olie/gas og vedvarende energi”, siger Niels Aage Giversen.

 

Divisioneringen gennemføres i en periode, hvor Offshore Center Danmark oplever stor travlhed og iværksætter mange nye projekter. Centret har i den forbindelse ansat en række nye medarbejdere, blandt andet fem Area Managers som har ansvaret for profilering af dansk know how på fem udvalgte internationale markeder. Centeret arbejder desforuden på et forpligtende samarbejde med Alliancen for Grøn Offshore Energi i Vejle, samt et kommende Green Offshore Center i Esbjerg.

 

Der vil forventeligt blive ansat en direktør for Offshore Renewables divisionen, mens Offshore Center Danmarks direktør, Peter Blach, bliver direktør for olie/gas divisionen, samtidig med at han fortsætter som ansvarlig for den fælles administration.

 

Kilde: Offshore Center Danmark

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel