Forside » Nyheder » Nyheder 

Offshore-investeringer i vind til 75 mia. kr. om året

 

Det europæiske offshore marked vil i de kommende år vokse med rekordfart.  Intet mindre end

3.750 MW vil der i gennemsnit blive installeret om året i perioden frem til 2020. Til sammenligning blev der i 2010 installeret ca. 880 MW.

Med et årligt offshore marked på mere end fire gange størrelsen på markedet i 2010, vurderes markedsværdien til at være ca. 75 mia. om året frem til 2020, vurderer Vindmølleindustrien.

Det er især de nordeuropæiske lande, der planlægger at udbygge med vindmøller på havet frem mod 2020. I England vil der i gennemsnit blive udbygget med 1.100 MW om året, hvorfor udbygningen på havet forventes at blive ligeså stor som den forventede udbygning på land.

 

Faktiske tal
Den nye opgørelse er baseret på de handlingsplaner EU landende afleverede til EU Kommissionen sidste år, hvor de skulle redegøre for, hvordan de agtede at nå EU’s
20-20 mål for vedvarende energi. Opgørelsen baserer sig derfor på reelle politiske planer for de 27 EU lande.

Det samme er tilfældet for Tyskland, der forventer at installere ca. 900 MW om året både til lands og til havs. Men også lande som Frankrig og Holland forventer at udbygge kraftigt frem mod 2020.

De danske virksomheder forventes at kunne høste gevinsterne på en stor del af det ny europæiske marked, da de danske virksomheder i forhold til offshore markedet har en helt særlig styrkeposition.


Det samlede europæiske marked, både til lands og til havs, forventes at blive på ca. 12.700 MW om året i gennemsnit. Det svarer til en samlet årlig markedsværdi på 160 mia. kr.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge