Forside » Nyheder » Nyheder 

OK11 - Forlig på statens område

 

Lørdag 12. februar blev der indgået en ny to-årig overenskomst for de ca. 170.000 statsansatte. Rammen blev som forventet yderst beskeden. Udover ændrede pensionsvilkår for politibetjente og ansatte i forsvar og fængselsvæsener ganske få nyskabelser.

Der blev her til aften indgået en ny to-årig overenskomst, som indebærer lønstigninger på 0 og 1,7 pct. i de to år. Tekniskset er rammen dog større, idet nul-reguleringen i det første år skal ses i sammenhæng med lønmodtagerne gik til forhand-lingerne med en gæld svarende til en lønstigning på 1,48 pct.,
 
Ganske få justeringer i arbejdstidenTrods finansministerens krav om det modsatte, er der ikke aftalt de store ændringer i arbejdstidreglerne. På gymnasie-området, der ellers var peget ud som særligt indsatsområde af Finansministeriet, sker der kun en mindreomlægning af lærernes forberedelsestid.

Pensionsvilkår for tjenestemænd i politi, forsvar og fængselsvæsenPensionsalderen for ansatte i forsvaret hæves fra 60 til 62, mens aldersgrænsen helt fjernes for tjenestemænd i Politietog fængselsvæsenet. Ændringerne træder i kraft med det samme for nyansatte, mens indfasningen for allerede ansatte vilske gradvis og over en længere periode.

Kilde: FTF

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger

Scandlines tager innovativt rensningsanlæg i brug

Ny etableringsstøtte til varmepumper

Mere kold luft i København

Projektleder for energibesparelser

Dansk vandalliance hjælper tørkeramte Californien

Maskinmester griber chancen i robotbranchen

Fornem akkreditering til Fredericia Maskinmesterskole

Offshore inspektion med droner sparer tid og øger sikkerhed