Forside » Nyheder » Nyheder 

OK11 - Forlig på statens område

 

Lørdag 12. februar blev der indgået en ny to-årig overenskomst for de ca. 170.000 statsansatte. Rammen blev som forventet yderst beskeden. Udover ændrede pensionsvilkår for politibetjente og ansatte i forsvar og fængselsvæsener ganske få nyskabelser.

Der blev her til aften indgået en ny to-årig overenskomst, som indebærer lønstigninger på 0 og 1,7 pct. i de to år. Tekniskset er rammen dog større, idet nul-reguleringen i det første år skal ses i sammenhæng med lønmodtagerne gik til forhand-lingerne med en gæld svarende til en lønstigning på 1,48 pct.,
 
Ganske få justeringer i arbejdstidenTrods finansministerens krav om det modsatte, er der ikke aftalt de store ændringer i arbejdstidreglerne. På gymnasie-området, der ellers var peget ud som særligt indsatsområde af Finansministeriet, sker der kun en mindreomlægning af lærernes forberedelsestid.

Pensionsvilkår for tjenestemænd i politi, forsvar og fængselsvæsenPensionsalderen for ansatte i forsvaret hæves fra 60 til 62, mens aldersgrænsen helt fjernes for tjenestemænd i Politietog fængselsvæsenet. Ændringerne træder i kraft med det samme for nyansatte, mens indfasningen for allerede ansatte vilske gradvis og over en længere periode.

Kilde: FTF

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge