Forside » Nyheder » Nyheder 

Olien topper om tyve år - ifølge BP

 

 

Et af verdens største olieselskaber BP forudser, at efterspørgslen på olie vil toppe i slutningen af ​​2030'erne. Herefter vil vedvarende, elektrisk drevne transportteknologier begyndte at dominere.
 
Olie som brændstof vil gradvist blive afløst af renere, mere vedvarende energikilder. Det er nu også meldingen fra et af verdens største olieselskaber BP, som i sin seneste Energy Outlook frem mod 2040 forudser, at den globale efterspørgsel efter råolie sandsynligvis vil nå et plateau i slutningen af ​​2030'erne, hovedsagelig på grund af en stigning i elbiler og elektrisk drevne lastbiler.
 
BP forudser, at der kan være 320 millioner elbiler på vejene i 2040 sammenlignet med omkring 2 millioner i 2016. Elektricitet kan blive verdens dominerende energiform til biltransport fra 2035.
 
Lige nu er der en overflod af olie, der blandt andet drives af den amerikanske skiferproduktion, som tvang OPEC og Rusland til at reducere deres produktion det seneste år for at holde prisen oppe.
 
BP’s prognose for efterspørgsel efter olie i 2040 adskiller sig fra OPEC’s bud. I november 2017 forudsagde oliekartellet, at den globale appetit på råolie ville fortsætte med at vokse gennem 2040’erne.
 
Men OPEC indrømmede, at efterspørgslen efter olie på længere sigt vil falde støt på grund af langsommere økonomisk vækst, højere oliepriser, øget energieffektivitet og stærk konkurrence fra andre energikilder.
Et andet stort olieselskab Royal Dutch Shell har forudsagt, at det globale olieforbrug kan toppe inden for de næste 15 år.
 

Mange flere elbiler

En vigtig faktor i faldet af olieforbrug er udbredelsen af elbiler. Salget af elbiler er steget i de seneste år. Men elektricitet udgør stadig kun 0,2% af det samlede antal personbiler ifølge International Energy Agency.
 
Alligevel har bilproducenter som Ford, Volkswagen og Honda annonceret ambitiøse salgsmål for elbiler. Samtidig ser man bestræbelser i Europa på at udfase forbrændingsmotoren: Norge, Frankrig, Tyskland og U.K. har alle annonceret bestræbelser på at udfase biler, der udelukkende drives af fossile brændstoffer.
 
BP forventer nu, at 190 millioner elbiler vil være på vejene i 2035, sammenlignet med ca. 2 millioner i dag. Dette er en opjustering af sidste års BP-prognose, som forudså 100 millioner elbiler i 2035.
 
I 2040 forventer BP, at olie bidrager til 85% af den samlede transportbrændstof sammenlignet med 94% i dag. BP forventer, at alternative brændstoffer vil trænge ind i transportsystemet, og traditionelle køretøjer vil blive langt mere effektive, hvilket betyder, at de vil bruge meget mindre benzin.
 
BP erkender, at fremtidens elektriske køretøjers popularitet er svær at forudsige med sikkerhed, fordi det afhænger af faktorer som energipolitik, teknologi og sociale præferencer.
 
Men BP har investeret i FreeWire, som producerer hurtige opladningssystemer til elbiler. FreeWires opladerenheder skal etableres ved tankstationer i Europa i 2018. På samme måde har Shell investeret i NewMotion-opladningsteknologi til elbiler.
 

Globale energitrends frem mod 2040 - ifølge BP

Vækst i udviklingsøkonomier som bl.a. Kina og Indien får det globale energibehov til at stige med en tredjedel frem mod 2040.
Det globale energimix vil i 2040 være det mest sammensatte nogensinde, så olie, gas, kul og ikke-fossile brændstoffer hver især bidrager med omkring 25%.
Vedvarende energikilder er langt den hurtigst voksende brændstofkilde, der stiger fem gange og bidrager med ca. 14% primær energi i 2040.
Efterspørgslen efter olie vil vokse frem mod 2030’erne, hvor den vil nå sit højeste plateau.
Efterspørgslen efter naturgas vokser stærkt og afløser kul som den næststørste energikilde.
Olie og gas tegner sig for over halvdelen af ​​verdens energi i 2040
Verdens og dermed Kinas kulforbrug (som er verdens største) vil have nået et plateau.
Antallet af elbiler vokser til omkring 15% af den globale bilpark, men på grund af den meget højere udnyttelse vil de tegne sig for 30% af personbil-kilometerne.
Emissionerne fra kulforbrænding fortsætter med at stige, hvilket signalerer behovet for regler og handlinger som nedbringer emissionerne.
 
BPs Energy Outlook kan findes på www.bp.com

 

 

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse