Forside » Nyheder » Nyheder 

Optiske sensorer skal forbedre oliefiltrering

Mærsk Assister er et af tre Maersk-skibe, som har leveret data til ph.d.-projektet om olieanalyser.

 

Optiske sensorer kan bruges til at forbedre olieanalyser og koble indholdet af partikler i olien til specifikke tekniske applikationer. Et nyt ph.d.-projekt skal komme C.C. Jensens kunder til gode.

I fremtiden skal intelligente systemer hjælpe maskinmestre med at overvåge oliens tilstand på en langt mere indgående måde, end det typisk sker i dag. Et nyt ph.d.-projekt viser, at optiske sensorer kan bidrage til en langt bedre overvågning af olien og ikke mindst forekomsten af partikler. Teknologien skal nu videreudvikles til kommerciel brug – og her kan maskinmestre få glæde af den.

»Jeg har tidligere været med til at udvikle teknologi til blodsukkermålinger baseret på optiske sensorer, og i mit ph.d.-projekt er optisk sensorteknologi nu blevet anvendt til at identificere oliens beskaffenhed, ikke mindst med hensyn til indholdet af partikler. Indholdet af partikler er meget bestemmende for de problemer, som kan opstå i oliebårne systemer,« siger civilingeniør Morten Henneberg, som i december 2016 fik tildelt en ph.d. på baggrund af sin forskning i nye modeller til at beregne oliens tilstand.

Ph.d.-projektet er udarbejdet i samarbejde mellem hans arbejdsgiver C.C. Jensen, Maersk Supply Service og Syddansk Universitet.

Det er endnu ikke blevet standard at bruge optiske sensorteknologier til oliefilterløsninger, men det empiriske grundlag for projektet kommer fra tre skibe hos Maersk Supply Service: Maersk Assister, Achiever og Attender. Her har været placeret i alt otte sensorplatforme inkluderende optiske sensorer, der har målt på partikelindholdet i olien. To sensorplatforme på to 300 ton kraner og seks sensorplatforme på seks thrustere - to på hvert skib.

»De otte sensorplatforme har leveret hele datagrundlaget for ph.d.-projektet, og mig bekendt er det første gang, man har anvendt disse typer af sensorer til oliemålinger,« siger Morten Henneberg.

Modeller og tests

Som led i projektet er statistiske modeller for oliefiltreringen blevet sammenlignet med data fra de otte sensorplatforme om bord på de tre skibe.

»Hvis man skal udvikle et intelligent system, som kan bruges til overvågning af oliefiltrering, skal man have en normal situation svarende til nogle værdier, som de faktiske målinger så kan sammenlignes med. En afvigelse fra modelværdierne kan være tegn på, at olien er ved at degradere på grund af partikler, eller der kan være kommet vand i olien,« siger Morten Henneberg.

Flere forhold kan spille ind på oliens kvalitet og effektiviteten af oliefiltreringen: Filtrenes alder, oliens temperatur, seneste olieskift, dimensioneringen af oliesystemet og flowet af olie. Ud over målingerne på de tre skibe har Morten Henneberg hos C.C. Jensen opbygget en testrig, hvor han under kontrollerbare forhold har kunnet afprøve sine modeller op mod praktisk oliefiltrering.

»Alle de såkaldte randbetingelser skal med ind i modellerne, hvis de skal afspejle virkeligheden bedst muligt. Vi ved for eksempel, at effektiviteten af oliefiltre aftager over tid. Derfor har vi i vores testopstilling lavet accelererede tests over 20-50 dage, hvor vi følger degraderingen af olie svarende til flere års drift på et skib,« fortæller Morten Henneberg.

Læs hele artiklen her.

 

Civilingenir Morten Henneberg har fet tildelt en ph.d. p baggrund af sin forskning i nye modeller til at beregne olietilstande.

Civilingeniør Morten Henneberg har fået tildelt en ph.d. på baggrund af sin forskning i nye modeller til at beregne olietilstande.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift