Forside » Nyheder » Nyheder 

Overenskomstforlig på det regionale område 2011 - 2013

 

RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og KTO har indgået forlig om en ny overenskomst for de ansatte i regionerne. Overenskomsten omfatter en to-årig periode.

Hovedelementerne i forliget er:
• Generelle lønstigninger der sikrer reallønnen i det andet overenskomst år
• Videreførelse af seniorbonus Løn Forliget indebærer, at alle er sikret deres realløn i andet overenskomst år ved den aftalte generelle lønstigning på 2,61 pct. inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen.

I 2011 stiger lønningerne ikke, men til gengæld bliver gælden fra reguleringsordningen betalt. I 2012 er der aftalt en lønstigning på 1,76 pct. pr. 1. januar og en stigning på 0,85 pct. pr. 1. oktober. Begge stigninger er inklusiv skønnet udmøntning fra reguleringsordningen.

Du kan læse mere om forliget, bl.a. vilkår for medindflydelse og tillidsrepræsentanter på KTOs hjemmeside:

http://www.kto.dk/OK_fornyelse/OK_2011/KTO_forlig_RLTN_mfl/OK-11%20-%20RLTN%20-%20beskrivelse.pdf

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger