Forside » Nyheder » Nyheder 

Overenskomstforlig på det regionale område 2011 - 2013

 

RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og KTO har indgået forlig om en ny overenskomst for de ansatte i regionerne. Overenskomsten omfatter en to-årig periode.

Hovedelementerne i forliget er:
• Generelle lønstigninger der sikrer reallønnen i det andet overenskomst år
• Videreførelse af seniorbonus Løn Forliget indebærer, at alle er sikret deres realløn i andet overenskomst år ved den aftalte generelle lønstigning på 2,61 pct. inkl. udmøntningen fra reguleringsordningen.

I 2011 stiger lønningerne ikke, men til gengæld bliver gælden fra reguleringsordningen betalt. I 2012 er der aftalt en lønstigning på 1,76 pct. pr. 1. januar og en stigning på 0,85 pct. pr. 1. oktober. Begge stigninger er inklusiv skønnet udmøntning fra reguleringsordningen.

Du kan læse mere om forliget, bl.a. vilkår for medindflydelse og tillidsrepræsentanter på KTOs hjemmeside:

http://www.kto.dk/OK_fornyelse/OK_2011/KTO_forlig_RLTN_mfl/OK-11%20-%20RLTN%20-%20beskrivelse.pdf

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift