Forside » Nyheder » Nyheder 

På vej mod holistisk bygningsautomation – med KNX

Microsofts nye danske hovedkontor er en af landets mest intelligente bygninger.

 

KNX giver en mulighed for en mere intelligent og integreret bygningsautomation. Der er brug for en holistisk tilgang til at styre og optimere samspillet mellem fremtidens BMS-funktioner.

 

Uanset om der er tale om nybyggeri, renovering eller vedligehold, er der brug for en mere holistisk tilgang til bygningsautomation. Sådan lyder budskabet fra Lillian Andersen, som sammen med Martin Mortensen holder oplægget ”Automation, måling og energioptimering” på erhvervskonferencen Ajour 2016.

 

Det gør de som repræsentanter for KNX National Group Denmark. På Ajour vil de således præsentere deres bud på fremtidens intelligente og holistiske bygningsautomation baseret på KNX-løsninger.

 

»Alle som har fokus på energi, økonomi og optimering i byggeprojekter og bygningsdrift bør interessere sig for de muligheder, som KNX giver i retningen af en mere intelligent og integreret bygningsautomation. Noget man også kunne kalde en holistisk bygningsautomation, hvor man fra starten planlægger og tilstræber en meget høj grad af helhedstænkning i sin bygningsautomation. Alternativet er mere eller mindre separate stand-alone systemer, og her høster man ikke de driftsfordele, som et holistisk system er i stand til,« siger Lillian Andersen.

 

Øgede krav i fremtiden

Hvis man ønsker at leve op til kravene i for eksempel BR 2020, øger det behovet for mere holistiske løsninger, hvor man i endnu højere grad kan overvåge og styre sine bygningsapplikationer.

 

»Det handler om bedre overvågning, fejlfinding, synliggørelse af forbrug og langt mere decentral måling af energiforbrug. På den måde vil problemområder nemmere kunne identificeres, og man vil i højere grad kunne energioptimere på sin bygningsdrift,« siger Lillian Andersen.

 

»Begreber som TCO – Total Cost of Ownership – og Life Cycle Cost vil også blive mere almindelige parametre i bygningsdrift og bygningsautomation. På samme måde med holdningen til CAPEX og OPEX samt forståelsen for den gensidige effekt de har på hinanden, for eksempel at en investering i bedre løsninger fra start belønnes med positiv effekt på driftsregnskabet. Hele den udvikling kræver mere intelligente systemer, hvor KNX kan udgøre rygraden,« siger Lillian Andersen.

 

KNX er på vej frem i Danmark. Ud over at være en del af mange byggeprojekter, er KNX blevet et af de mest populære valgfag på elektrikeruddannelsen, og flere tekniske skoler er nu certificeret til at undervise i KNX.

 

»Vi ser desuden flere og flere KNX-leverandører i Danmark, og det peger på en stadig større anvendelse i fremtiden. Overordnet lover det godt for udbredelsen af en mere holistisk bygningsautomation, fordi KNX er et godt udgangspunkt for den type løsninger,« siger Lillian Andersen.

 

HVAC plus lys

HVAC burde omdøbes til HVACL, mener hun, for Lys/Lighting er en meget vigtig del af indeklima og arbejdsmiljø i en bygning. Muligheden for at styre både lysstyrke, farve og farvetemperatur i sin belysning er med til at understøtte et bedre arbejdsmiljø med højere trivsel.

 

»Traditionel HVAC handler om ventilation, varme og køl, men belysning er blevet en lige så vigtig del af indeklima og arbejdsmiljø. Der er også store energigevinster at hente med den rigtige belysningsløsning, for eksempel en kombination af LED og dagslysstyring,« siger Lillian Andersen, som til daglig er Product Manager hos Schneider Electric, mens Martin Mortensen er salgs- og produktingeniør hos ABB.

 

Lillian Andersen holder sit oplæg torsdag kl. 14.30 på erhvervskonferencen Ajour 2016.

 

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift