Forside » Nyheder » Nyheder 

Politisk aftale skal sikre billigere fjernvarme

 

Der er indgĂĽet en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har nu indgĂĽet en politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed. Der er enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Et bredt flertal i Folketinget anser de nuvÌrende forrentningsregler i fjernvarmesektoren som uhensigtsmÌssige, da fjernvarmeselskaber kan søge om forrentning af historisk indskudskapital og opkrÌve denne forrentning over fjernvarmekundernes varmeregning. Derfor behandler Folketinget i øjeblikket et lovforslag fra regeringen, der betyder, at kommunerne vil blive modregnet 100 pct. i bloktilskuddet, hvis de vÌlger at trÌkke forrentet indskudskapital ud af deres forsyningsselskaber. Samtidig beslutter aftaleparterne at stramme to bekendtgørelser, sü forbrugerne beskyttes mod pludselige og uforholdsmÌssigt store stigninger i varmeprisen.

Historisk indskudskapital

Ændringen af den første bekendtgørelse er allerede trådt i kraft og vil medføre en markant begrænsning af adgangen til forrentningen fremadrettet. Stramningen af den anden bekendtgørelse træder i kraft inden sommerferien, men det giver ikke de bedst mulige forudsætninger for en mere effektiv fjernvarmesektor til gavn for forbrugerne på lang sigt. Derfor har regeringen indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

"Med aftalen giver et bredt politisk flertal et klart signal om, at de nuvÌrende regler for opkrÌvning af forrentning af den historiske indskudskapital er urimelige og ikke er til gavn for forbrugerne. Derfor opfordrer det brede politiske flertal bag aftalen fjernvarmeselskaberne til at trÌkke deres ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital efter de nuvÌrende regler tilbage for at beskytte forbrugerne mod urimelige prisstigninger. Det hüber vi selvfølgelig, at de vil lytte til af hensyn til forbrugerne," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Potentiale pĂĽ 2,3 mia. kr.

Aftalen skal sikre, at der skabes tryghed og gennemføres markante effektiviseringer til gavn for forbrugerne:
"Jeg er utroligt glad for, at vi i dag skaber tryghed for de knap 1,7 mio. fjernvarmekunder i hele landet, der kan se frem til at fü en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning. Fjernvarmesektoren gør det godt i dag, men der er et potentiale pü 2,3 mia. kr. ved, at sektoren bliver endnu bedre og billigere til gavn for forbrugerne. Det potentiale høster vi nu ved at lave en moderne regulering, der beskytter forbrugerne langt bedre end i dag, fordi vi bl.a. lÌgger loft over priserne, sÌnker priserne løbende, afskaffer muligheden for rentefri lün hos forbrugerne og sikrer en rimelig forrentning af den kapital, som rent faktisk investeres i fjernvarmeselskaberne," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

"Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, hvor fjernvarmeforbrugerne beskyttes mod store prisstigninger. For Dansk Folkeparti har det vÌret vores topprioritet, at der ikke lÌngere skal vÌre mulighed for at malke fjernvarmeforbrugerne, samtidig med at vi sikrer, at der fortsat er mulighed for investeringer og udvikling i sektoren. Jeg forventer, at danskerne med denne aftale vil opleve faldende priser pü fjernvarme, nür effektiviseringskravene udmøntes," siger Mikkel Dencker, energiordfører fra Dansk Folkeparti.

"Med denne aftale lÌgger vi regeringens planer om at übne for at tjene penge pü vores kollektive varmeforsyning i graven. Vores fjernvarme skal levere sikker og billig varme, grøn omstilling og nye arbejdspladser - ikke vÌre et sted, hvor der trÌkkes overskud ud og jagtes hurtige penge. For Socialdemokratiet har det vÌret afgørende at beskytte forbrugerne mod ekstraregninger og fastholde de kvaliteter, der ogsü fremover skal skabe arbejdspladser, teknologiudvikling og klimagevinster i fjernvarmen," siger Jens Joel, energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet.

"Fjernvarmesektoren skal spille en rolle i den grønne omstilling. Det har vÌret helt afgørende for Radikale, at der er skabt rum til investeringer i grøn omstilling og nye teknologier samtidig med at vi für en mere effektiv sektor," siger Ida Auken, klima- og energiordfører for Radikale Venstre.

"Jeg er glad for at aftalen slür fast at ogsü fjernvarmesektoren skal bidrage til at styrke den grønne omstilling og den tilhørende teknologiske udvikling, som giver mulighed for at skabe nye industrijob i eksporterhvervene. Men der er fortsat brug for at se pü, hvordan vi sikrer, at sektoren bidrager mest muligt til at nedbringe Danmarks klimaforurening," siger Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti.

LĂŚs mere om aftalens indhold pĂĽ ministeriets hjemmeside: www.efkm.dk

 

 

 

Arkiv

April 2018

Hold fast i stĂŚrkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen