Forside » Nyheder » Nyheder 

Politisk aftale skal sikre billigere fjernvarme

 

Der er indgĂĄet en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har nu indgĂĄet en politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed. Der er enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Et bredt flertal i Folketinget anser de nuværende forrentningsregler i fjernvarmesektoren som uhensigtsmæssige, da fjernvarmeselskaber kan søge om forrentning af historisk indskudskapital og opkræve denne forrentning over fjernvarmekundernes varmeregning. Derfor behandler Folketinget i øjeblikket et lovforslag fra regeringen, der betyder, at kommunerne vil blive modregnet 100 pct. i bloktilskuddet, hvis de vælger at trække forrentet indskudskapital ud af deres forsyningsselskaber. Samtidig beslutter aftaleparterne at stramme to bekendtgørelser, så forbrugerne beskyttes mod pludselige og uforholdsmæssigt store stigninger i varmeprisen.

Historisk indskudskapital

Ændringen af den første bekendtgørelse er allerede trådt i kraft og vil medføre en markant begrænsning af adgangen til forrentningen fremadrettet. Stramningen af den anden bekendtgørelse træder i kraft inden sommerferien, men det giver ikke de bedst mulige forudsætninger for en mere effektiv fjernvarmesektor til gavn for forbrugerne på lang sigt. Derfor har regeringen indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

"Med aftalen giver et bredt politisk flertal et klart signal om, at de nuværende regler for opkrævning af forrentning af den historiske indskudskapital er urimelige og ikke er til gavn for forbrugerne. Derfor opfordrer det brede politiske flertal bag aftalen fjernvarmeselskaberne til at trække deres ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital efter de nuværende regler tilbage for at beskytte forbrugerne mod urimelige prisstigninger. Det håber vi selvfølgelig, at de vil lytte til af hensyn til forbrugerne," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Potentiale pĂĄ 2,3 mia. kr.

Aftalen skal sikre, at der skabes tryghed og gennemføres markante effektiviseringer til gavn for forbrugerne:
"Jeg er utroligt glad for, at vi i dag skaber tryghed for de knap 1,7 mio. fjernvarmekunder i hele landet, der kan se frem til at få en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning. Fjernvarmesektoren gør det godt i dag, men der er et potentiale på 2,3 mia. kr. ved, at sektoren bliver endnu bedre og billigere til gavn for forbrugerne. Det potentiale høster vi nu ved at lave en moderne regulering, der beskytter forbrugerne langt bedre end i dag, fordi vi bl.a. lægger loft over priserne, sænker priserne løbende, afskaffer muligheden for rentefri lån hos forbrugerne og sikrer en rimelig forrentning af den kapital, som rent faktisk investeres i fjernvarmeselskaberne," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

"Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, hvor fjernvarmeforbrugerne beskyttes mod store prisstigninger. For Dansk Folkeparti har det været vores topprioritet, at der ikke længere skal være mulighed for at malke fjernvarmeforbrugerne, samtidig med at vi sikrer, at der fortsat er mulighed for investeringer og udvikling i sektoren. Jeg forventer, at danskerne med denne aftale vil opleve faldende priser på fjernvarme, når effektiviseringskravene udmøntes," siger Mikkel Dencker, energiordfører fra Dansk Folkeparti.

"Med denne aftale lægger vi regeringens planer om at åbne for at tjene penge på vores kollektive varmeforsyning i graven. Vores fjernvarme skal levere sikker og billig varme, grøn omstilling og nye arbejdspladser - ikke være et sted, hvor der trækkes overskud ud og jagtes hurtige penge. For Socialdemokratiet har det været afgørende at beskytte forbrugerne mod ekstraregninger og fastholde de kvaliteter, der også fremover skal skabe arbejdspladser, teknologiudvikling og klimagevinster i fjernvarmen," siger Jens Joel, energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet.

"Fjernvarmesektoren skal spille en rolle i den grønne omstilling. Det har været helt afgørende for Radikale, at der er skabt rum til investeringer i grøn omstilling og nye teknologier samtidig med at vi får en mere effektiv sektor," siger Ida Auken, klima- og energiordfører for Radikale Venstre.

"Jeg er glad for at aftalen slår fast at også fjernvarmesektoren skal bidrage til at styrke den grønne omstilling og den tilhørende teknologiske udvikling, som giver mulighed for at skabe nye industrijob i eksporterhvervene. Men der er fortsat brug for at se på, hvordan vi sikrer, at sektoren bidrager mest muligt til at nedbringe Danmarks klimaforurening," siger Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti.

Læs mere om aftalens indhold på ministeriets hjemmeside: www.efkm.dk

 

 

 

Arkiv

Februar 2018

Danmark skal hjælpe oliestat med at blive verdens grønne duks

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle pĂĄ metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb pĂĄ Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny ĂĄbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres

Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

Som selvstændig sætter man sin egen standard

Rederierne bør gå forrest