Forside » Nyheder » Nyheder 

Pressemeddelelse

 

Som konstitueret formand for Maskinmestrenes Forening ser Jan Rose Andresen frem til at videreføre bestyrelsens politik for udviklingen af maskinmester-professionen.

Maskinmestrenes Forening har gennem de seneste år oplevet en positiv vækst både i antallet af medlemmer og nye studerende på uddannelsen. Det sker på et arbejdsmarked, hvor efterspørgslen på maskinmestrenes kompetencer er stor. Der er stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i alle de brancher, hvor maskinmestre er beskæftiget.

”Der er stor grund til at glæde sig over denne udvikling og gunstige position samtidig med, at ledigheden er lav, og at der hele tiden åbner sig nye beskæftigelsesmuligheder for maskinmestre,” siger Jan Rose Andresen, der er tiltrådt som formand efter et bestyrelsesmøde fredag 1. december.

På bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen, at afslutte samarbejdet med Per Jørgensen med øjeblikkelig virkning på grund af tilsidesættelse af rammerne for anvendelse af foreningens kreditkort.

Jan Rose Andresen har været medlem af bestyrelsen siden 2004 og har varetaget næstformandsposten siden 2014.

Niels Larsen vil i den nærmeste periode varetage posten som næstformand.

På vegne af Maskinmestrenes Forening

Jan Rose Andresen, formand
Maskinmestrenes Forening
Sankt Annæ Plads 16,
1250 København K
Mail: formand@mmf.dk

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger