Forside » Nyheder » Nyheder 

Psykiatrien fik bugt med legionella

Danish Clean Waters anlæg gav på 14 dage acceptable legionellatal på Vordingborgs psykiatriske afdeling.

 

Fredede, ældre bygninger og lange afstande til tappestederne gjorde det svært at bekæmpe legionella på psykiatrien i Vordingborg. Et nyt anlæg løste effektivt problemet.

 

Psykiatrisk afdeling i Vordingborg ligger ned til vandet på et område, som ejendomsmæglere med en armbevægelse ville betegne som naturskønt. Afdelingens mange og mindre bygninger er fordelt over halvøen Oringe, der udgør Vordingborgs sydlige del, hvorfra patienter og personale har udsigt ind over en vig af Storstrømmen mod lystbådehavnen og den højtliggende Vordingborg by. Det er kønt, men mindre praktisk set fra et maskinmestersynspunkt. Den kaserneagtige opbygning på matriklen er opført i 1857, hvor det formentlig var et grundprincip at sørge for ro, regelmæssighed og renlighed. Enhederne havde hver sit køkken, lagnerne blev kogt i gruekedler, og rengøringen foregik med skurebørste, sæbevand og knofedt.

 

Legionella ved tappesteder

Vi spoler tilbage til 2015. Der er forhøjede legionellatal i en af de fire vandprøver, som psykiatriens tekniske afdeling hvert halve år tager på matriklen. De ældre rørsystemer er løbende blevet fornyet og udskiftet, men grundkonstruktionen har stadig lange afstande fra cirkulationsstrengen til flere af de mange tappesteder. Cirkulationspumperne pumper det varme vand gennem et filter, inden det når ud i fremledningen, og om natten har den tekniske afdeling kørt temperaturgymnastik med op til 70 grader i varmtvandsbeholderne og cirkulationsledningen. Det har sikret det varme vand i cirkulationssystemet, men har ikke kunnet sikre det stillestående vand ved tappestederne.

 

Teknisk netværk løste problemet

Noget måtte gøres ved de forhøjede legionellatal, og psykiatriens tekniske afdeling så på flere løsninger og diskuterede med deres netværk af sygehusmaskinmestre. Køge Sygehus havde gode erfaringer med et tilsvarende anlæg, og Danish Clean Water kunne levere inden for kort tid.

 

Danish Clean Waters on-site-units fremstiller med el, vand og salt biocidet Neuthox®, som indeholder hypoklorsyre, som cirkulerer med det varme vand og nedbryder biofilm i systemet.

 

»Det gik overraskende hurtigt. Fra de kom og installerede det, havde vi allerede klormåling inden for den første time. Inden for den første uge var vi sikre på, at tingene virkede. Efter 14 dage lavede vi de første rigtige, dokumenterede målinger, og da havde vi acceptable legionellatal,« siger Jacob Kofod Christoffersen. Han er tilfreds med anlægget, både prisen, driftssikkerheden og problemløsningen.


»Vi kan dokumentere, at vi ikke har problemer med legionella, og andre vil helt klart have glæde af denne type anlæg. Det holder, hvad det lover, og der har ikke været driftsproblemer,« siger Jacob Kofod Christoffersen. Han tøver ikke med at kalde anlægget en økonomisk absolut acceptabel løsning. De eneste udgifter ud over selve anlægget har været salttabletter og den almindelige service.

 

Læs hele artiklen her.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen