Forside » Nyheder » Nyheder 

Regeringen ønsker førerløse skibe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) foreslår nu førerløse skibe i dansk skibsfart.

 

Førerløse skibe skal øge sikkerheden på havet og nedbringe søfartens omkostninger, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

På baggrund af en ny foranalyse foreslår erhvervsminister Brian Mikkelsen nu, at der skal sejle førerløse skibe i de danske farvande. Ministeren forventer, at det kan ske før 2020.

»Al erfaring viser, at det er mennesker, der begår fejl. Det er ikke maskinerne, der begår fejl,« siger ministeren ifølge DR.dk.

Han henviser til en foranalyse, som Søfartsstyrelsen og DTU har lavet. Rapporten bygger på erfaringer med selvkørende biler og ubemandede fly. Samtidig er der set på tilsvarende projekter vedrørende skibe.

Af foranalysen fremgår det, at menneskelige fejl i perioden fra 2011 til 2016 var en udløsende faktor i 62 procent af hændelserne med skibe indregistreret i EU.

Omkostninger nedbringes

Ud over at gøre havet mere sikkert skal de førerløse skibe gøre det billigere at sejle med fragt, da der skæres ned på mandskabet. Ifølge Brian Mikkelsen vil det forhåbentlig betyde billigere varer i supermarkedet, da transportudgifter indgår i prisen.

Ministeren forventer også, at det kan blive billigere for passagererne at tage en tur med førerløse færger.

»Jeg kan sagtens se for mig, at passagerfærger bliver uden en egentlig kaptajn på broen. Når jeg kører med metro i København, står der heller ikke en chauffør foran, og det er endnu mere sikkert, end hvis der sidder en chauffør, som kan falde i søvn eller sidde og spille videospil,« siger ministeren.

Ministeren påpeger, at der i dag er lovgivning, som spænder ben for de førerløse skibe. Det er blandt andet påkrævet, at broen er bemandet, og i visse situationer er der også krav om en person til overvågning af det omgivende farvand.

»Men nu kan vi dokumentere, at sikkerheden bliver bedre, uden at der er en person på skibet,« siger Brian Mikkelsen. Ministeren kan ikke sætte en eksakt dato på, hvornår de første førerløse skibe sejler rundt i de danske farvande, men det bliver før 2020, garanterer han.

Danmark skal på digitalt søkort

Hos Søfartsstyrelsen mener vicedirektør Troels Blicher Danielsen, at de føreløse skibe kan øge sikkerheden og skabe vækst i branchen.

»Perspektivet er stort og vil særligt være det på de dele af skibsfarten, der er kystnære,« siger han.

Vicedirektøren forventer, at de førerløse skibe vil komme uanset hvad, og så kan Danmark lige så godt indtage en førerposition, siger han.

»Det kan bringe Danmark på landkortet - eller søkortet, om man vil - i forhold til den digitale udvikling, som tager fart i skibsfarten i øjeblikket,« siger han ifølge DR.dk.

Bedst egnede skibstyper

Ifølge rapporten er følgende skibstyper mest oplagte at gøre førerløse:
- Mindre ø-færger
- Slæbebåde
- Pramme
- Forsynings- og serviceskibe til boreplatforme, vindmøller med mere
- Førerløse overfladefartøjer til servicering af undervands- og droneenheder til offshore-inspektion

Kilde: En foranalyse om autonome skibe fra DTU Elektro, DTU Management Engineering og Søfartsstyrelsen. Nyhedskilde. DR.dk

 

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Årets Energikonference med fokus på regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet