Forside » Nyheder » Nyheder 

Regeringen vil sænke elvarmeafgiften

Elvarmeafgiften skal sænkes, sagde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) på fjernvarmens landsmøde i Aalborg.

 

I starten af 2018 kommer et regeringsudspil til en ny energiaftale, der skal bringe den grønne omstilling videre efter 2020, fortalte energi-, forsynings- og klimaministeren på Dansk Fjernvarmes landsmøde.

Fjernvarmesektoren står over for store fremtidige udfordringer, konstaterede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) indledningsvis i sit oplæg på Fjernvarmens landsmøde i Aalborg.

En af de største udfordringer er grundbeløbets ophør med udgangen af 2018. Ministeren konstaterede også, at der ikke kommer en ny støtteordning.

»Vi skal have en sektor, som fungerer på markedsvilkår. Og dér passer en ordning, som grundbeløbet ikke længere ind. Jeg tror også, at alle er klar over, at det kan få store konsekvenser for fjernvarmen og ikke mindst for forbrugerne. Støttens bortfald vil desværre ramme en række værker,« sagde ministeren.

»Det bliver værkernes eget ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet. Til gengæld skal Folketinget tage ansvar for at skabe de nødvendige rammer for en sådan omstilling,« sagde ministeren videre.

Regeringen har allerede gennemført flere konkrete initiativer for at hjælpe fjernvarmeværkerne: En række værker har fået lov til at fyre med biomasse, PSO’en er sløjfet, og varmepumper er inkluderet i energiselskabernes spareindsats. Der afsat 53 millioner kroner til varmepumper på de små, naturgasfyrede kraftvarmeværker uden for kvotesektoren med den grønne klimapulje.

Samtidig er der taget hul på en rådgivningsindsats, som skal hjælpe de hårdest ramte værker med at kulegrave mulighederne for at sænke omkostningerne.

Elvarmeafgiften skal sænkes

Med hensyn til varmepumpernes rolle i det fremtidige energisystem kom der også en udmelding fra ministeren.

»Det er helt afgørende, at vi får sænket elvarmeafgiften og rettet noget op på skævhederne. Regeringen har bekendt kulør - vi vil have elvarmeafgiften sænket,« sagde Lars Chr. Lilleholt.

Han håber, at en bred kreds i Folketinget kan tilslutte sig en sænkning af afgiften, så der kan blive fundet en finansiering og dermed blive banet vej for flere varmepumper i energisystemet.

»Varmepumper er også helt afgørende for at bruge overskudsvarmen fra industrien, supermarkederne og datacentrene. Vi må ikke lade overskudsvarmen gå til spilde. Når det er slut med skævvridende afgifter, ophæver vi samtidig de bindinger, som varmesektoren stadig er underlagt. Vi skal fremad med moderniseringen af sektoren. I starten af det nye år kommer regeringen med et udspil til en ny energiaftale, der skal bringe den grønne omstilling videre i perioden efter 2020,« sagde Lars Chr. Lilleholt afrundende på landsmødet.

 

 

 

Arkiv

Februar 2018

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle på metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb på Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny åbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres

Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

Som selvstændig sætter man sin egen standard

Rederierne bør gå forrest

Stor udbygning af vindmøller på land