Forside » Nyheder » Nyheder 

Regeringen vil udvide DIS-ordningen

Regeringen fremlægger her i dag 22 initiativer, der skal styrke fremtidens virksomheder. To af disse forslag er målrettet det blå Danmark.

 

Regeringen er parat med forslag om at udvide DIS-ordningen til også at omfatte danske søfolk om bord på offshore specialskibe. Desuden vil regeringen fjerne en kritiseret registreringsafgift ved indflagning af skibe i Danmark.

Regeringen fremlægger her i dag 22 initiativer, der skal "styrke fremtidens virksomheder". To af disse forslag er målrettet det blå Danmark og skal forbedre konkurrenceevnen i erhvervet og gøre det mere attraktivt at flage skibe ind og drive maritim virksomhed fra Danmark.

Det mest omfattende forslag er udvidelsen af DIS-ordningen til også at omfatte søfolk på de offshore specialskibe, som tonnageskatteordningen blev udvidet med i 2015. Det gælder specialskibe som vagt- og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV’er (såkaldte "hotelskibe"), fremgår det af regeringens forslag.

Regeringen opfylder dermed et ønske fra Vækstteamet for Det Blå Danmark, der også anbefalede udvidelsen. Udvidelsen af nettolønsordningen i sømandsbeskatningsloven (DIS-ordningen) ventes at koste 105 millioner kroner årligt i 2023. Udvidelsen skal statsstøttegodkendes af EU og kan derfor tidligst træde i kraft fra 2019.

Regeringen vælger med forslaget om at afskaffe tinglysningsafgiften på skibe der skal indregistreres i DIS at følge et andet forslag fra Vækstteamet. Efter gældende regler betales en registreringsafgift der er delt op i en afgift for registrering af ejer, som udgør 1 promille af handelsskibets værdi og en afgift for registrering af pant, som udgør 1 promille af pantets værdi. Fjernelsen skal gøre det mere attraktivt at sejle under dansk flag, og det mistede provenu på cirka 10 millioner kroner årligt fylder ikke meget i statsbudgettet.

Regeringens katalog over initiativer til glæde for erhvervslivet opfylder til gengæld ikke et udbredt ønske fra blandt andre Danske Maritime og en række borgmestre om at indføre en særlig maritim montørordning, der også giver mulighed for at benytte nettolønsordningen på dette område.

Kilde: Maritime Danmark

 

 

 

Arkiv

December 2017

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger

Robotter skal sortere storskraldet

Verdens største litium-ion batteri taget i brug

Hele verden som arbejdsplads

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

November 2017

Markant vækst på Esbjerg-Fanø-ruten

Flere tager genvejen Spodsbjerg-Tårs

Eksportsucces i praksis

Vi skal i gang med 3D-print nu

Robotterne vil skabe vores jobs i fremtiden