Forside » Nyheder » Nyheder 

Robotter skal sortere miljøfarligt affald

 

Nyt projekt hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi skal undersøge, hvordan robotter med kunstig intelligens kan sortere miljøfarligt affald hurtigere og bedre.

Kasseret teknologi har ofte én ting til fælles: At de bruger batterier i en eller anden form. Lige sĂĄ nyttige batterier er i vores smartphones, bærbare computere, fjernbetjeninger osv., lige sĂĄ farlige er de, nĂĄr de skal kasseres.

Batterier indeholder bl.a. bly, svovlsyre og cadmium - altså en god blanding af farlig kemi og metaller, der er skadelige for miljøet, dyr og mennesker.

Derfor skal et nyt projekt undersøge mulighederne for at anvende robotteknologi i håndteringen og sorteringen af farligt affald - med fokus på batterier.

- Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at genkende elektroniske genstande med batterier og selve batterierne for at kunne håndtere og sortere dem bedst muligt. Ved hjælp af avanceret visionteknologi prøver vi at udstyre robotten med "øjne", der kan spotte og skelne imellem genstande, som indeholder batterier, fortæller projektleder og visionekspert Michael Nielsen fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Deep Learning

Teknologisk Instituts roboteksperter skal sammen med firmaet Refind Technologies udvikle et nyt robotsystem, der ved hjælp af vision-systemer og "deep learning" kan lære at identificere batterier fra hinanden og fra andet elektronikaffald.

- Deep learning-systemer kan modsat traditionel machine learning lære at lave meget af den forbehandling, som tidligere skulle konstrueres manuelt, fortæller Rasmus Johansson fra Refind Technologies og fortsætter:

- Udfordringen her er, at batterierne og emner, der indeholder batterier, ikke ligger på den samme måde hver gang og kan se meget forskellige ud. Derfor skal vi fodre vores kunstig intelligens med tusindvis af forskellige billeder og lære den at genkende batterier og genstande med batterier. Udfordringen er ikke at få den kunstige intelligens til at genkende emner, som den allerede har set under oplæring, men at få den til at genkende emner, den aldrig har set før, men som er af samme type som dem, den er blevet oplært i.

Refind Technologies rolle i projektet er at udvikle softwaren til identifikation af batterierne og har allerede eksisterende batterisorteringssystemer.

HĂĄndtering af farligt affald

Stena Recycling håndterer bl.a. affald bestående af batterier og efterspørger en automatiseret løsning, der skåner medarbejderne, miljøet og gør det endnu nemmere og bedre at genanvende materialer fra affaldet.

- Forbruget er stadigt stigende og har samtidig ændret sig, så vi nu forbruger mere teknologi end før. Det skaber mere elektronikaffald, og hos Stena Recycling tager vi hånd om miljøet, sikkerheden og vores medarbejdere. Derfor er vi interesseret i at få automatiseret vores håndtering af elektronikaffald og kan i dette projekt levere erfaringer fra den virkelige verden, fortæller filial- og produktionschef Gerd Engelbrecht fra Stena Recycling Denmark og fortsætter:

- Vi håndterer materialer til den bæredygtig genvinding, da vi har et stort fokus på cirkulærøkonomi. Bæredygtighed driver udviklingen af håndtering, affaldsminimering og udfasning af farlige stoffer fremover. Derfor handler det om god affaldsøkonomi med høj sikkerhed og store miljøfordele på både kort og lang sigt. Metal fra batterier kan genvindes til råvarer til nye produkter.

"AAWSBE1 - Adaptive automated WEEE sorting 1: battery extraction" koordineres af Teknologisk Institut med Refind Technologies og Stena Recycling Denmark som samarbejdspartnere. Projektet er støttet af EU-midler gennem ECHORD++.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge