Forside » Nyheder » Nyheder 

Robotter skal sortere storskraldet

Vestforbrænding skal afprøve ny robotteknologi til at sortere storskrald, så 12.500 ton mere skrald kan genanvendes.

 

På Vestforbrænding skal afprøves ny teknologi, hvor robotter sorterer affaldet, når borgerne sætter gamle møbler og skrammel ud til storskrald. 12.500 ton mere skrald skal på den måde genanvendes.

 

Gamle tørrestativer, sofaer og brædder, som bliver hentet som storskrald hos danskerne, ender for det meste med at blive brændt. I et nyt projekt vil Vestforbrænding i Glostrup udvikle et anlæg med robotter, der automatisk kan sortere storskraldet. Hvis det lykkes, vil det være det første anlæg af sin art i verden og vil betyde, at langt mere affald kan genanvendes.

 

Projektet er et af to såkaldte fyrtårnsprojekter og er støttet med 12,8 mio. kroner af Miljø- og Fødevareministeriets pulje til udvikling af miljøteknologi. Målet med projektet er at genanvende 12.500 ton storskrald mere end i dag, hvilket svarer til, at yderligere tre pct. af husholdningernes affald kan genanvendes.

 

- Det er vigtigt, at vi finder smartere mĂĄder at hĂĄndtere affaldet pĂĄ og fĂĄr genanvendt mere. Dansk miljøteknologi er med langt fremme, nĂĄr det gælder om at løse miljøproblemer. Det skal vi bakke op om. PĂĄ den mĂĄde fĂĄr vi selv gavn af de gode idéer, samtidig med at vi skaber eksport og arbejdspladser for danske virksomheder. Projektet pĂĄ Vestforbrænding ĂĄbner mulighed for at genanvende en type affald, som lige nu ikke bliver genanvendt. ForhĂĄbentlig kan det føre til, at vi kan genanvende flere slags affald og dermed udnytte ressourcerne i affaldet bedre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

 

I alt er der uddelt 46,7 mio. kroner til projekter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Programmet (MUDP). 19 mio. kroner går til to fyrtårnsprojekter, som bl.a. handler om store demonstrationsprojekter i fuld skala, mens en række små- og mellemstore projekter har modtaget ca. 28 mio. kroner.

 

Mindre vandspild, energibesparelser og bedre vandkvalitet

Det andet fyrtårnsprojekt i årets støtterunde handler om en mere ressourcebesparende måde at filtrere vand på et vandværk. Aarhus Vand vil optimere produktionen af drikkevand ved at teste en bedre måde til sandfiltrering. Det skal give vandværkerne en større kapacitet, en halvering af vandspildet i produktionen, energibesparelser og bedre vandkvalitet. I første omgang vil Aarhus vand lave forsøg på to vandværker i Aarhus og Odense.

 

De to projekter har et stort eksport- og erhvervspotentiale, og det er netop elementer, som MUDP-bestyrelsen har et stort fokus pĂĄ.

 

- Vi har store forventninger til potentialet i de to projekter. Vi kan se, at MUDP-tilskud ofte fører til øget beskæftigelse og eksport hos virksomhederne, og det ser jeg stor mulighed for i de nye fyrtårnsprojekter, siger MUDP’s næstformand Jørn Rasmussen.

 

En evaluering af MUDP viste i oktober, at de 336 virksomheder, der siden 2006 har deltaget i MUDP-projekterne, har haft en vækst i beskæftigelsen på 11 pct. samtidig med at beskæftigelsen er faldet med fire pct. i hele det danske erhvervsliv. For hver million støttekroner forventer virksomhederne at have seks ansatte - heraf tre nyansættelser - beskæftiget med teknologien to år efter projektafslutning.

 

Mange virksomheder kigger ud over landets grænser, når de modtager MUDP-støtte. Deltagerne forventer, at 56 pct. af den øgede omsætning tre år efter projektafslutning skal afsættes i udlandet.

 

OM MUDP-projekter

- Der er i anden runde i 2017 uddelt 19 mio. kroner til to fyrtĂĄrnsprojekter og ca. 28 mio. kr. til smĂĄ- og mellemstore MUDP-projekter. I september blev der uddelt ca. 70 mio. kroner til smĂĄ og mellemstore MUDP-projekter.

- Vestforbrænding modtager 12,8 mio. kroner til ”Robotbaseret Forbehandlingsanlæg til Storskrald”. I projektet deltager også Stena Recycling, Trasborg Denmark og Combineering.

- Aarhus Vand har fået tildelt 6,2 mio. kroner til projektet ”Smart Re-design og Drinking Water Production”. De øvrige deltagere i projektet er Vand og Teknik, VandCenter Syd, Amphi-Bac, VIA University College, NIRAS og Dansk Kvarts Industri.

- Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. Programmet blev oprettet i 2007 og har siden da støttet 434 projekter med 613 mio. kroner.

 

 

 

Arkiv

Februar 2018

Regeringen lukker for olie- og gasboringer pĂĄ land

Active House vil udvikle energieffektive og sunde bygninger

OSK-ShipTech designer verdens største færgeordre

Danmark skal hjælpe oliestat med at blive verdens grønne duks

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

ESVAGTs nyeste ERRV har fået hyre i Nordsøen

Intelligente kølecontainere forudser egne fejl

Maersk afviser mandskabsløse containerskibe

Fire nye skibe skal sejle pĂĄ metanol

Britiske ministre anklager Rusland for cyberangreb pĂĄ Maersk Line

Data sætter ekstra skub i den grønne omstilling

En fabrik lukker og en ny ĂĄbner

Stena Lines nye superfærger tager form

Mølleproducent valgt til verdens største havmøllepark

Grænseværdi for nitrat i drikkevand er under pres