Forside » Nyheder » Nyheder 

Samarbejde med Norge

 

Det Norske Maskinistforbund (DNMF) som organiserer 6.000 maskinmestre og maskinister i Norge har haft kongres i dagene 14.-16. oktober 2011.


Fra Maskinmestrenes Forening deltog Formand Per Jørgensen bl.a. med en tale på vegne af europæiske organisationer for ledere indenfor transportsektoren. Fokus i formandens tale til kongressen var behovet for at tiltrække investeringer og arbejdskraft i form af maskinmestre og ingeniører til udviklingen af især energi- og transportsektoren i Europa.

De lande som via attraktive rammebetingelser for forskning, udvikling, uddannelse og skat satser på, at tiltrække investeringer og arbejdskraft, vil vinde i kapløbet om at få del i den nødvendige arbejdskraft til opgaverne.

Den norske nettolønsordning for søfarende betyder en investering for den norske statskasse på ca. 1,7 mia. norske kroner om året. Der er i Stortinget politisk opbakning til at videreføre ordningen for at sikre den maritime sektors udvikling i Norge. Der er ca. 11.000 søfolk i Norge som er omfattet af ordningen.

Det er aftalt, at samarbejdet mellem Maskinmestrenes Forening og DNMF udvides til at omfatte indsatsen for at få ledige kollegaer i arbejde samt sikre midler til uddannelse af flere maskinmestre i de nordiske lande. Ledigheden i såvel Norge som Danmark blandt maskinmestre er trods den såkaldte finanskrise på et lavt niveau svarende til at ca. 300 personer mangler et job. Da virksomhederne og rederierne har omfattende planer for investeringer i infrastruktur, skibe, offshore installationer samt drift og vedligehold af eksisterende anlæg, er det realistisk at få alle maskinmestre, maskinister og skibsofficerer i Norge og Danmark i arbejde i nærmeste fremtid. Det er således afgørende for den danske og norske offshore og maritime sektor, at der fortsat kan tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft fra hele verden for at realisere de omfattende investeringer i energi fra havvindmøller samt i olie- og gasindustrien i Nordeuropa.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel