Forside » Nyheder » Nyheder 

Seks maskinmesterstuderende hædret

De seks maskinmesterstuderende sammen med formand Per Jørgensen

 

Tre særlige bachelorprojekter løb med hæderen, da Maskinmestrenes Forening fandt vinderne af årets priskonkurrence for maskinmesterskolerne. De tre projekter stammer fra nydimitterede studerende fra henholdsvis Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Århus Maskinmesterskole og SIMAC. Og bedømmelseskomiteen lagde ikke skjul på, at niveauet i alle tre vinderprojekter rakte ud over det sædvanlige. - Alle tre projekter er af meget høj kvalitet og egentlig ligeværdige, men spænder over vidt forskellige discipliner og fagområder, skrev komiteen blandt andet i sin bedømmelse. Førstepladsen gik til projektet ”Udbudsmateriale samt projektledelse ifm. udskiftning af eksisterende nødstrømsanlæg”, som tager afsæt i udbudsprocessen for et nyt nødstrømsanlæg til Kræftens Bekæmpelses forskningsafdeling i København. Projektet er udarbejdet af Rasmus Emil Bjerregaard og Ronnie Petersen fra Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, og de har både udarbejdet udbudsmaterialet, indhentet tilbud og forestået licitation, ligesom de af Kræftens Bekæmpelse har fået overdraget bygherrefunktionen ved implementeringen og under gennemførelsen af hele entreprisen. - Rasmus Bjerregaard og Ronnie Petersen har ved denne lejlighed måttet sætte sig ind i ikke blot tekniske, men også juridiske problematikker i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale og entreprisekontraker. Et område, som ligger uden for deres normale kompetencefelt fra studietiden, skriver bedømmelseskomiteen i begrundelsen for at kåre projektet som konkurrencens endelige vinder. Andenpladsen blev tildelt Asger Van Der Wehl og Jacob Naldal fra Århus Maskinmesterskole. Deres projekt bærer titlen ”Vomatec kogeanlæg ved Carletti A/S” og er fremkommet ved, at de to studerende har udført omfattende tekniske beregninger for at kunne dokumentere en væsentlig energibesparelse ved kogeanlæggets implementering, som Carletti forventer igangsat senere på året. Tredjepladsen tilfaldt Claes Stanley og Johannes Kolind fra SIMAC. Det skete for projektet ”Optimering af proceslinje”, der omhandler optimering af en proceslinje til transport, opbevaring og pakning af renvaskede mikrofiberprodukter på De Forenede Dampvaskerier. Under verificeringen af løsningsmodellen hos branchens eksperter blev Claes Stanley ansat i en stilling som maskinmester og projektingeniør hos Egatec.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger