Forside » Nyheder » Nyheder 

Seks maskinmesterstuderende hædret

De seks maskinmesterstuderende sammen med formand Per Jørgensen

 

Tre særlige bachelorprojekter løb med hæderen, da Maskinmestrenes Forening fandt vinderne af årets priskonkurrence for maskinmesterskolerne. De tre projekter stammer fra nydimitterede studerende fra henholdsvis Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Århus Maskinmesterskole og SIMAC. Og bedømmelseskomiteen lagde ikke skjul på, at niveauet i alle tre vinderprojekter rakte ud over det sædvanlige. - Alle tre projekter er af meget høj kvalitet og egentlig ligeværdige, men spænder over vidt forskellige discipliner og fagområder, skrev komiteen blandt andet i sin bedømmelse. Førstepladsen gik til projektet ”Udbudsmateriale samt projektledelse ifm. udskiftning af eksisterende nødstrømsanlæg”, som tager afsæt i udbudsprocessen for et nyt nødstrømsanlæg til Kræftens Bekæmpelses forskningsafdeling i København. Projektet er udarbejdet af Rasmus Emil Bjerregaard og Ronnie Petersen fra Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, og de har både udarbejdet udbudsmaterialet, indhentet tilbud og forestået licitation, ligesom de af Kræftens Bekæmpelse har fået overdraget bygherrefunktionen ved implementeringen og under gennemførelsen af hele entreprisen. - Rasmus Bjerregaard og Ronnie Petersen har ved denne lejlighed måttet sætte sig ind i ikke blot tekniske, men også juridiske problematikker i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmateriale og entreprisekontraker. Et område, som ligger uden for deres normale kompetencefelt fra studietiden, skriver bedømmelseskomiteen i begrundelsen for at kåre projektet som konkurrencens endelige vinder. Andenpladsen blev tildelt Asger Van Der Wehl og Jacob Naldal fra Århus Maskinmesterskole. Deres projekt bærer titlen ”Vomatec kogeanlæg ved Carletti A/S” og er fremkommet ved, at de to studerende har udført omfattende tekniske beregninger for at kunne dokumentere en væsentlig energibesparelse ved kogeanlæggets implementering, som Carletti forventer igangsat senere på året. Tredjepladsen tilfaldt Claes Stanley og Johannes Kolind fra SIMAC. Det skete for projektet ”Optimering af proceslinje”, der omhandler optimering af en proceslinje til transport, opbevaring og pakning af renvaskede mikrofiberprodukter på De Forenede Dampvaskerier. Under verificeringen af løsningsmodellen hos branchens eksperter blev Claes Stanley ansat i en stilling som maskinmester og projektingeniør hos Egatec.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift