Forside » Nyheder » Nyheder 

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

René Ladefoged (t.v.), Peter Ertmann Nielsen (midt) og Martin Christensen ved kalibreringsenhed.

 

Brændselsceller baseret på metanol skal være et grønt alternativ, når det gælder backup og nødstrømsforsyning. SerEnergy har ansat tre nyuddannede maskinmestre til vækstvirksomheden.

 
Af Joel Goodstein – Michael Bo Rasmussen
 
Tre nyuddannede maskinmestre er gået direkte fra uddannelsen på MARTEC og til job hos vækstvirksomheden SerEnergy i Aalborg. René Ladefoged, Martin Christensen og Peter Ertmann Nielsen dimitterede fra MARTEC i januar 2018 og gik direkte fra deres bachelorprojekter og bestået maskinmestereksamen til job hos SerEnergy.


Ingen af de tre kendte SerEnergy, før de skulle finde et praktiksted til deres bachelorforløb, men de blev lokket til af muligheden for et fast job, hvis de gjorde det godt i løbet af bachelorpraktikken. I alt fem maskinmesterstuderende var i bachelorpraktik hos SerEnergy i efteråret 2017, og det endte altså med tre ansættelser.


»Bachelorpraktikken er en god måde for begge parter at lære hinanden at kende på. Man får forventningsafstemt, og virksomheden sparer en rekrutteringsproces, som kan være ressourcekrævende. Som studerende får man et godt indtryk af virksomheden og finder ud af, om det er et sted, man har lyst til at blive. Så jeg synes, det er smart af virksomheder, som aktivt leder efter nye medarbejdere at bruge bachelorpraktikken så målrettet til rekruttering,« siger René Ladefoged, der arbejdede ti år som elektriker, før han uddannede sig til maskinmester.
 

Alternativ til dieselgeneratorer

Aktuelt er der cirka 10 maskinmestre hos SerEnergy, og flere er måske på vej. Fem nye bachelorpraktikanter er i virksomheden i forårssemestret 2018, foruden at virksomheden nu også skal fungere som værkstedspraktik for nystartede studerende på uddannelsen.


SerEnergy er en virksomhed i vækst, som i høj grad bygger på den grønne omstilling. Visionen går ud på, at methanoldrevne brændselsceller skal gøre forbrændingsmotoren overflødig. Foreløbig er det som alternativ til blandt andet dieselgeneratorer, at kunderne vælger brændselsceller. Og de fleste af SerEnergys kunder befinder sig langt fra Danmark – nemlig i Indien, Filippinerne, Indonesien og Kina. Det er lande, hvor strømforsyningen er mere ustabil end i Danmark, og der er brug for UPS-, backup- og nødstrømsanlæg. Derfor ser SerEnergy ligeledes et fremtidigt marked i Afrika, hvor strømforsyningen også er ramt af hyppige udfald.


»En af de store fordele ved SerEnergys brændselsceller er, at de er baseret på en globalt tilgængelig energikilde – methanol. Vores design betyder også, at der ingen støj eller vibrationer er fra anlæggene, og det mekaniske slid er minimalt, og dermed er kravene til service og vedligehold mindre sammenlignet med dieselgeneratorer. Methanol er ikke tryksat, modsat brint, så man kan tanke fuldstændig som ved andre anlæg, der er baseret på de mest udbredte brændstoffer,« siger Martin Christensen, som tidligere har arbejdet som landbrugsmaskinmekaniker, før han læste videre til maskinmester.


Samtidig er brændselscellerne fra SerEnergy effektmæssigt en meget fleksibel løsning: Modulerne leveres i to størrelser med ydelse op til enten 2,5 eller 5 kW og kan sættes sammen til større anlæg med den effekt, som kunderne ønsker. Driftssikkerhed er også et vigtigt parameter for kunderne, når anlæggene står på lokationer, som det er tidskrævende og kostbart at komme frem til. Men modulopbygningen gør det muligt hurtigt at udskifte et fejlramt modul. Her kan kunderne lære selv at udskifte et modul, så det ikke er nødvendigt at vente på assistance fra SerEnergy.

 
Læs hele artiklen i Maskinmesteren 4.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Lavere elvarmeafgift er fremsynet

Her er regeringens energiudspil

MARTEC tiltræder Danmarks nye Teknologipagt

Årets Energikonference med fokus på regeringens energiudspil

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet