Forside » Nyheder » Nyheder 

SIMAC godkendt med topkarakter!

 

SIMAC godkendt med topkarakter!

 

I dag hejser de flaget på den maritime uddannelsesinstitution SIMAC og fejrer, at skolens tre uddannelser er blevet godkendt med topkarakter af statens evalueringsinstitut af uddannelser. På kun lidt over et år er det lykkedes skolen at vende den betingede godkendelse, den fik ved den sidste bedømmelse, til nu at have den højeste karakter af alle landets maritime professionsbacheloruddannelser.

 

På Svendborg International Maritime Academy, SIMAC fejrer de i dag, at skolen på lidt over et år er gået fra at have anmærkninger i karakterbogen til nu at have fået det største kvalitetsstempel af dem alle – en positiv godkendelse uden bemærkninger fra statens vurderingspanel af uddannelser, Danmarks Evalueringsinstitut.

 

Tilbage i juni 2010 blev alle landets professionsbacheloruddannelser bedømt af evalueringsinstituttet. I den forbindelse fik SIMACs tre uddannelser karakteren ”betinget positiv”, hvilket blandt andet indebar, at skolen fik et år til at opfylde instituttets kriterier til ”god uddannelse”.

 

Den opgave tog SIMAC alvorligt, og i dagens rapport fra evalueringsinstituttet fremgår det, at alle skolens tre uddannelser opfylder samtlige krav og får rosende bemærkninger om blandt andet tilrettelæggelsen af undervisningen, inddragelsen af de studerende, og den støtte skolen tilbyder dem undervejs i deres studier.

 

”Vi har arbejdet hårdt på at opnå den her godkendelse”, fortæller direktør for SIMAC, Jesper Bernhardt. ”Både undervisere, studerende og ledelse har lagt mange kræfter i at få rettet op på kritikpunkterne, og det har virket. I dag er vi den skole, som har den højeste karakter blandt de maritime professionsbacheloruddannelser. Det er vi meget stolte over”.

 

Udover at lave forbedringer af blandt andet praktikordning og undervisning på tværs af uddannelserne, har SIMAC på eget initiativ sat gang i en større organisations- og kulturændring i tæt samarbejde med ansatte og studerende på skolen. Det har blandt andet betydet, at kompetencer og ansvar er blevet uddelegeret, at kommunikationsvejene er blevet kortere, og at SIMAC i dag fungerer langt mere strømlinet og effektivt. Alt unødvendigt er skåret fra, så kun det bedste er tilbage.

 

”Vi står i dag med en skole og tre uddannelser, som er af rigtig høj kvalitet. Vi har sat gang i en rigtig god udvikling og begynder nu at kunne se resultaterne som i evalueringsinstituttets godkendelse og vores egne trivselsundersøgelser. Vi er endnu ikke nået i mål, men vi fortsætter det gode arbejde frem mod at blive landets bedste uddannelsesinstitution på det maritime område”, afslutter Jesper Bernhardt.

 

Yderligere oplysninger: Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC, tlf. 72 21 55 10

 

Faktaboks:

De tre største forandringer på SIMAC 2010-2011

  • Organisationsændring
  • Kulturændring
  • Involvering af ansatte og studerende i forandringsarbejdet

 

De tre største forbedringer på SIMAC 2010-2011

  • Mere strømlinet organisation og uddannelser
  • Uddelegering af ansvar og kompetencer
  • Kortere og tydeligere kommunikationsveje

 

Kilde: SIMAC

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico