Forside » Nyheder » Nyheder 

Skal Danmark fortsat være en olienation?

Martin Næsby: »Vi ser en dansk energiforsyning baseret på en blanding af vind, biomasse, sol, olie og gas.«

 

De første danske oliefund blev gjort i Nordsøen for 50 år siden, og olie-gas-udvindingen har bidraget med over 400 milliarder kr. til statskassen. Men hvordan ser fremtiden ud for dansk olie- og gasproduktion?

Det er 50 år siden de første store danske olie- og gasfund blev gjort i Nordsøen, og det er 44 år siden, den kommercielle olieproduktion begyndte på Dan-feltet i 1972. Siden er der produceret 4 milliarder tønder olie og rullet over 400 milliarder kroner fra olie-gas-udvindingen i den danske statskasse. Aktuelt er omkring 15.000 medarbejdere ansat i olie-gas-branchen, og Danmark har i mere end tyve år været selvforsynende med olie og gas – som det eneste EU-land. Selvom produktionen af olie og gas toppede i 2004, er der stadig store samfundsmæssige indtægter fra olie- og gasproduktionen.

Men hvordan ser fremtiden ud for den danske olie- og gasproduktion – set i lyset af den lave oliepris og omstillingen til et samfund, hvor målet er CO2-neutralitet baseret på vedvarende energikilder?

Aktuelt er olie-gas-branchen presset – med store nedskæringer til følge. Hos brancheforeningen Olie Gas Danmark er der imidlertid ingen tvivl: Olie og gas har en vigtig rolle at spille i Danmark i mange år frem – trods de aktuelle udfordringer.

»På den lange bane må vi forvente, at efterspørgslen på olie og gas vil fortsætte og måske endda vokse. Verdens befolkningstal stiger, og velstanden og behovet for energi stiger i mange tidligere fattige lande. Prognosen fra det internationale energiagentur siger, at i 2040 vil andelen af vedvarende energi stadig kun være på omkring otte procent. Så der vil stadig til den tid være et stort energibehov, som skal dækkes fra fossile brændsler. Spørgsmålet er, om Danmark stadig er en olie- og gasproducerende nation til den tid. Men med de rette forudsætninger er der ikke noget til hinder for, at der stadig er olie- og gasproduktion i Danmark om 50 år,« siger Martin Næsby, adm. direktør for brancheforeningen Olie Gas Danmark.

Ny national strategi

Selvom branchen er ramt hårdt på indtjeningen i øjeblikket, mange nye olie-gas-projekter sættes på standby, og der kører store fyringsrunder, mener Martin Næsby, at man må kigge på den lange bane for at vurdere potentialet for branchen.


»Der er flere faktorer, som er med til at bestemme, om det kan betale sig at hente olie og gas op fra Nordsøen: Udvindingsteknologien, tilstrækkelige data om undergrunden, olieprisen, de aktuelle produktionsomkostninger og de øvrige politisk-økonomiske rammevilkår,« siger Martin Næsby.
Han mener, at der stadig kan være uopdagede olie- og gasressourcer i den danske del af Nordsøen, ligesom man i Norge i 2010 opdagede det meget store Johan Sverdrup-felt.

Uændret forbrug næste ti år

I Olie Gas Danmarks fremtidige vision skal den danske energiforsyning bestĂĄ af et energimiks:
»Vi ser en dansk energiforsyning baseret på en blanding af vind, biomasse, sol, olie og gas. I kraft af mere energieffektive teknologier vil man kunne udnytte de fossile brændsler endnu bedre. Dette kan for eksempel ske ved, at bilerne kommer til at køre meget længere på literen, og vi får isoleret vores bygninger og boliger endnu bedre. Der er 2,4 millioner personbiler i Danmark, og kun et fåtal af dem er el-drevne. Vindmøller dækker i dag 40 procent af vores strømproduktion. Der bliver med andre ord stadig brug for olie og gas mange år frem, og vi er klar til at levere vores samfundsmæssige bidrag,« siger Martin Næsby, som også peger på, at Energistyrelsen i sin seneste prognose forventer et stort set uændret dansk forbrug af olie og gas de næste ti år.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 9.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe