Forside » Nyheder » Nyheder 

Skibsfarten skal halvere udledninger inden 2050

 

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har aftalt en strategi for reduktion af drivhusgasemissioner fra skibe, herunder en langsigtet vision om at reducere emissionerne med 50% senest i 2050.

 

IMO’s Marine Environment Protection Committee drøftede på sit seneste møde en reduktion af emissionerne fra den globale skibsfart. På mødet blev der opnået enighed om, at skibsfarten skal arbejde for at reducere sine drivhusgas-udledninger med mindst 50 procent senest i 2050 - set i forhold til 2008-niveauet

 

Drivhusgasemissionerne fra den internationale skibsfart bidrager i øjeblikket med anslĂĄet 2,2% af de globale drivhusgasemissioner, men emissionerne forventes at stige mellem 50% og 2050% inden 2050 - for at imødekomme den øgede ​​internationale handel med varer og ressourcer.

 

En reduktion af emissionerne fra international skibsfart er derfor afgørende for at nå målene i Paris-aftalen (COP21). Flere end 100 af IMO’s 173 medlemslande mødtes i Marine Environment Protection Committee (MPEC) for at drøfte en pakke af foranstaltninger for at reducere emissionerne fra international shipping.

 

Delegaterne vedtog en indledende strategi for en CO2-udslipsreduktion, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens temperaturmål. I strategien hedder det, at emissionerne skal nå sit højeste niveau hurtigst muligt, og at medlemsstaterne forpligter sig til at reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner med mindst 50 % i 2050 i forhold til 2008, samtidig med at man bestræber sig på at udfase dem helt.

 

FN’s klimasekretær Patricia Espinosa har udtrykt tilfredshed med beslutningen i MPEC og kaldte det en vigtig milepæl i kampen mod klimaændringer. Hun bemærkede, at det vil fremskynde den uundgåelige decarbonisering af den globale fragt, som er nødvendig for at nå målene i Paris-aftalen.

 

Den 72. møde i MPEC blev afholdt den 9.-13. april i London. Strategien vil blive drøftet yderligere på det fjerde interdisciplinære møde i arbejdsgruppen om reduktion af drivhusgasemissioner fra skibe, der mødes senere i 2018 og ved den 73. møde i MPEC, der afholdes den 22.-26. oktober 2018.

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold pĂĄ den holistiske mĂĄde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole pĂĄ vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse