Forside » Nyheder » Nyheder 

Skibsfartens CO2 udledninger

 

IMO har indgået en aftale om energioptimering ved skibsdrift. De nye reglerne træder i kraft i 2013, og medfører, at nye skibe skal bygges således, at de overholder et minimumskrav om energieffektivitet. Kravene vil blive indført trinvist frem til år 2025. I år 2025 skal nye skibe være 30% mere energieffektive end tilsvarende skibe, der bygges i dag. Reglerne omfatter de fleste lastskibe med konventionel dieselfremdrivning: tankskibe, bulkskibe, containerskibe, gastankskibe, køleskibe og stykgodsskibe. Denne gruppe af skibe står for den største part af udledning af CO2 fra skibe. Kravene om energieffektivitetsforbedringer kan opnås på mange måder, for eksempel ved at optimere drift og vedligehold, skrogformen, bundmaling, anvende varmegenindvinding, anvende nye propellertyper o.a. IMO har vedtaget standarder for, hvorledes skibe skal udarbejde og vedligeholde en plan for energibesparelser. kilde: www.soefartssstyrelsen.dk

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift