Forside » Nyheder » Nyheder 

Smart energi til tre europæiske øer

Samsø, Orkney og Madeira skal have bedre energilagring og mere intelligent styring af energiforbruget.

 

Energilagring og intelligent styring skal øge udnyttelsen af vedvarende energi på Samsø, Orkney og Madeira.

 
Teknologisk Institut sætter fokus på øget fleksibilitet gennem energilagring og intelligent styring af energiforbrug i EU-projektet SMILE (SMart IsLand Energy systems). Projektet udruller ni Smart Grid-teknologier på tre forskellige europæiske øer heriblandt Samsø. Projektet løber frem til april 2021 og er støttet med ca. 82 mio. kroner.
 
Øget indfasning af vedvarende energi stiller specielt på øer store krav til elnettets fleksibilitet og forbrugsstyring. Der arbejdes i projektet både med opstilling af vedvarende energi, elektrisk energilagring og demand site management, hvor belastningen på elnettet påvirkes gennem aktiv styring af forskellige forbrugere såsom både, elbiler og varmepumper med/uden termisk lager. På Samsø opstilles batterianlæg, solceller og intelligent energistyring.
 
- Projektets overordnede mål er at hjælpe øsamfund og samfund med svage elnet til at kunne øge anvendelsen af vedvarende energi med mindre omkostninger til udbygning af elnettet - både gennem lagring og ved at anvende demand site management. På den måde bliver udsatte områder også mindre sårbare overfor energiknaphed, siger Lars Overgaard, programleder, Teknologisk Institut.
 

Billigere bæredygtig energi

Energifattigdom er en realitet på øer som Orkney. Udgiften til strøm og frem for alt varme udgør langt over 10% af mange familiernes indtægt. Energien er samtidig primært baseret på fossile brændsler. Projektet SMILE understøtter denne problemstilling gennem udrulning af løsninger, der understøtter en fremtidig både billigere, mere bæredygtig og mindre konjunktur-følsom energiforsyning til øernes befolkning.
 
Danmark deltager stærkt i projektet med Aalborg Universitet, den danske producent af energilagringssystemer Lithium Balance, en række lokale aktører på Samsø og Teknologisk Institut.
- Vi understøtter fra dansk side den grønne omstilling gennem produktmodning og demonstration af dansk produceret energilagringssystem, siger Lars Overgaard.
 

Batterisystemer

Teknologisk Institut fungerer som neutral rådgiver for indkøberne af batterisystemerne i projektet f.eks. Samsø Kommune og elselskabet på Madeira.
 
Instituttet afdækker standarder og krav til batterianlæg i de deltagende lande og på europæisk niveau generelt. Undervejs følger instituttet op på helbredstilstanden for de installerede batterisystemer med det formål at se, hvorledes brugsmønstre påvirker dem.
 
Teknologisk Institut forestår brugerstudier på Samsø og medvirker ved etablering af demand side management for biler, både og varmepumper. Sidst kan nævnes, at EU betragter batterisystemer som farligt gods, hvorfor disse skal have en transportdeklaration (iht. UN38.3). Teknologisk Institut tilbyder at udføre de nødvendige batteritests.
 
Installationerne på de enkelte øer ser ud som følger:
 

Samsø

På Samsø er Ballen Havn omdrejningspunktet. Målsætningen er at øge anvendelsen af lokalt produceret vedvarende energi. Dette understøttes gennem etablering af et batterianlæg og demand site management. I dag starter opladningen typisk, når bådene ankommer til marinaen. Når projektet ruller vil bådejerne, der ikke ønsker at hjælpe el-systemet, men kræver 24/7 strømforsyning skulle betale mere for strøm til deres køleskabe og andet udstyr. Med den intelligente løsning vil marinaen med sit eksisterende elnet kunne tilbyde mere energi til fremtidens stadig mere komfortable både ved at fordele den øgede effekt henover hele aftenen samtidig med at forbrug tilpasses den lokale produktion af vedvarende energi.
 

Madeira

På Madeira ønsker elforsyningsselskabet, at en større del af øens energi kommer fra vedvarende energi. Madeira har ingen forbindelse til fastlandet, så al energi skal produceres på lokale konventionelle kraftværker, der er følsomme overfor et øget elforbrug. Projektet på øen handler derfor om at optimere husstandenes eget forbrug af egenproduceret vedvarende energi ved at etablere batterianlæg i tilknytning til solcelleanlæg.
 

Orkney

På Orkney har de både fossil energi og vindmøller samt en kabelforbindelse til Skotland. Men når det blæser meget, begrænser de vindmøllerne for ikke at overbelaste elnettet. I forbindelse med varmepumper på husstandsniveau demonstreres demand side management i kombination med henholdsvis elektrisk eller termisk lagring. Når det blæser meget, vil energien blive lagret, og når der er mere vindstille, kan belastningen på elnettet reduceres. Den indbyggede intelligens og lagring sikrer, at varme-komforten i boligen ikke bliver påvirket.

 

 

 

 

Arkiv

April 2018

Hold fast i stærkt hjemmemarked - for eksportens skyld

Jylland sidder på energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle år endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vækst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brændselsceller

Har du styr på dine kritiske målinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug