Forside » Nyheder » Nyheder 

Søfartens Bibliotek

 

Biblioteksservicen til de søfarende ser nu ud til at blive bevaret
ved,  at Søfartens Bibliotek indgår et tæt samarbejde med
Handelsflådens Velfærdsråd. Samtidig flyttes bibliotekets
materialesamling om dansk  søfart til Handels- og Søfartsmuseet
i Kronborg.
 

Bibliotekets bestyrelse har siden maj arbejdet for at bevare Søfartens
Bibliotek, efter at det mistede de Tips- og
Lottomidler, der indtil nu har
finansieret mere end 80 procent af bibliotekets drift, med tilbagevirkende
kraft fra april.


Søfartens Biblioteket har eksisteret siden 1939 og udover at servicere
søfarende med litteratur, har biblioteket opbygget en unik studiesamling,
der indeholder fagdatabaser om søulykker og danske skibsregistre samt
en enestående
samling af maritime tidsskrifter og bøger.


For bibliotekets bestyrelse har det været afgørende at finde en løsning,
der kunne sikre denne todelte funktion, så både betjeningen af de
søfarende  og studiesamlingerne bevares og udbygges i fremtiden.


Der er nu udarbejdet et løsningsforslag der indebærer, at biblioteksservicen
til de søfarende bevares ved, at Søfartens Bibliotek indgår i et tæt
samarbejde  med Handelsflådens Velfærdsråd såvel administrativt som
lokale- og  personalemæssigt og derigennem sikrer reducerede admini-
strative  driftsudgifter samt fælles materialeindkøb.


Samtidig er det planen, at bibliotekets omfattende materialesamling om
dansk søfart flyttes til Handels- og Søfartsmuseet i Kronborg, der ved
denne tilføjelse desuden har muligheden for at skabe et af de førende
søfartsbiblioteker i Skandinavien.


Løsningen er dog ikke omkostningsfri, og derfor har bestyrelsen for
Søfartens Bibliotek søgt en lang række fonde om støtte til projektet.


Lauritzen Fonden har med sin maritime baggrund anset det for vitalt at
sikre bibliotekets overlevelse og har derfor netop valgt at støtte den
omfattende omstrukturering med 500.000 kroner, og også andre fonde
har givet tilsagn om støtte til projektet.


Dermed er der nu udsigt til, at såvel betjeningen af de søfarende samt at
studiesamlingerne bevares.Kilde: Lauritzen Fonden og maritimedanmark.dk
  

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly