Forside » Nyheder » Nyheder 

Søfartens Bibliotek

 

Biblioteksservicen til de søfarende ser nu ud til at blive bevaret
ved,  at Søfartens Bibliotek indgår et tæt samarbejde med
Handelsflådens Velfærdsråd. Samtidig flyttes bibliotekets
materialesamling om dansk  søfart til Handels- og Søfartsmuseet
i Kronborg.
 

Bibliotekets bestyrelse har siden maj arbejdet for at bevare Søfartens
Bibliotek, efter at det mistede de Tips- og
Lottomidler, der indtil nu har
finansieret mere end 80 procent af bibliotekets drift, med tilbagevirkende
kraft fra april.


Søfartens Biblioteket har eksisteret siden 1939 og udover at servicere
søfarende med litteratur, har biblioteket opbygget en unik studiesamling,
der indeholder fagdatabaser om søulykker og danske skibsregistre samt
en enestående
samling af maritime tidsskrifter og bøger.


For bibliotekets bestyrelse har det været afgørende at finde en løsning,
der kunne sikre denne todelte funktion, så både betjeningen af de
søfarende  og studiesamlingerne bevares og udbygges i fremtiden.


Der er nu udarbejdet et løsningsforslag der indebærer, at biblioteksservicen
til de søfarende bevares ved, at Søfartens Bibliotek indgår i et tæt
samarbejde  med Handelsflådens Velfærdsråd såvel administrativt som
lokale- og  personalemæssigt og derigennem sikrer reducerede admini-
strative  driftsudgifter samt fælles materialeindkøb.


Samtidig er det planen, at bibliotekets omfattende materialesamling om
dansk søfart flyttes til Handels- og Søfartsmuseet i Kronborg, der ved
denne tilføjelse desuden har muligheden for at skabe et af de førende
søfartsbiblioteker i Skandinavien.


Løsningen er dog ikke omkostningsfri, og derfor har bestyrelsen for
Søfartens Bibliotek søgt en lang række fonde om støtte til projektet.


Lauritzen Fonden har med sin maritime baggrund anset det for vitalt at
sikre bibliotekets overlevelse og har derfor netop valgt at støtte den
omfattende omstrukturering med 500.000 kroner, og også andre fonde
har givet tilsagn om støtte til projektet.


Dermed er der nu udsigt til, at såvel betjeningen af de søfarende samt at
studiesamlingerne bevares.Kilde: Lauritzen Fonden og maritimedanmark.dk
  

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger