Forside » Nyheder » Nyheder 

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Renseanlægget i Hillerød ligger under tag. Der er offentlig adgang til taget.

 

Danmarks første indendørs renseanlæg er idriftsat i Hillerød, som gerne vil vise vej til fremtidens spildevandsrensning og samtidig skal være et helt nyt rekreativt område for kommunens borgere.
 
Spildevandet er rykket indendørs i Hillerød, hvor man netop har idriftsat Danmarks første overdækkede renseanlæg, som er både energi- og CO2-neutralt. Det store nye anlæg minder mere om en fabrik end et traditionelt renseanlæg. De kommende år skal det nye anlæg afløse de øvrige seks renseanlæg hos Hillerød Forsyning og bliver således kommunens eneste renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE.
»Selv om et 100 procent indendørs renseanlæg er nyt i Danmark, er der andre lande, hvor overdækkede eller underjordiske renseanlæg er helt almindelige, og vi ser nogle store fordele ved at flytte renseprocesserne indendørs og samtidig skabe nogle lukkede processer, så man reducerer støj og lugtgener. Samtidig kan vi holde en høj temperatur på spildevandet, fordi vi undgår afkøling, hvilket er en fordel i forhold til at udnytte spildevand og slam til energiproduktion,« siger Peter Underlin, direktør for Vandområdet hos Hillerød Forsyning.
Han er uddannet maskinmester og har arbejdet i 18 år med spildevand i Hillerød, først i kommunalt regi og efterfølgende i Hillerød Forsyning.
»Vi stod i en situation, hvor vi på grund af mange byudviklingsprojekter forudså en øget mængde spildevand i fremtiden, men ikke kunne udvide vores nuværende anlæg yderligere. På sigt skal vi have adskilt spildevand og regnvand, så vi får reduceret vandmængderne i renseanlægget, men det ligger flere år ude i tiden. Så løsningen er blevet et nyt, stort renseanlæg uden for byen, der afløser alle de hidtidige anlæg,« fortæller Peter Underlin om baggrunden for det nye renseanlæg.
 
Lagune opsamler renset vand
Hvor traditionelle renseanlæg har mange åbne anlæg, som er spærret inde bag trådhegn, er filosofien lige omvendt i Hillerød: Her er renseanlæggene lukket inde i to bygninger, mens det omkringliggende område er åbent for offentligheden. Det nye renseanlæg er tegnet af Henning Larsen Arkitekterne, som står bag markante bygningsværker i både Danmark og rundt om i verden. Anlægget er delt op i to selvstændige, men teknisk forbundne bygninger, som adskilles af en grøn, bevokset kile. De to bygninger er ”indbygget” i landskabet, så det ligner en naturlig forhøjning skåret over på midten.
Området omkring renseanlægget er udlagt til rekreativt område, og det rensede spildevand ledes ud til en lagune med ørreder, inden det pumpes videre til to lokale vandløb.
»I gamle dage holdt man folk ude fra renseanlæggene. Her inviterer vi borgerne til at bruge området omkring anlægget. Man kan ikke komme ind til selve anlæggene, men der er store glaspartier, så man kan kigge ind til anlæggene, og der er fri adgang til alle de grønne områder på og omkring renseanlægget,« fortæller Peter Underlin under en rundvisning.
Blandt andet er der adgang til de let skrånende tage på renseanlæggenes bygninger, hvor der er plantet sedum, som opsuger regnvand, der kan genanvendes til vanding af den grønne kile mellem bygningerne.
 
Læs mere i Maskinmesteren

 

 

 

Arkiv

Maj 2018

Nyt innovationsnetværk for energiproduktion

Wärtsilä LNGPac passerer 100 ordrer

Scandlines transporterer flere lastbiler

Vedligehold på den holistiske måde

190 års historie er ingen hindring for vækst

PRESSEMEDDELELSE - Danskere vil fjerne plast fra verdenshavene

Nordjylland skal uddanne flere maskinmestre

En rejse med vinden

Nyt bugserfartøj sejler på LNG

Robotteknologi indtager renseanlæg

Stena Line leverer markante grønne resultater

Ny maskinmesterskole på vej i Svendborg

Partikler har frit spil i maskinrummet

Drømmejobbet i første forsøg

Danmark skal sikre klimavenlig biomasse