Forside » Nyheder » Nyheder 

Statsrevisorer frygter for supersygehusenes skæbne

 

Sundhedsministeriet og regionerne har ikke styr på danmarkshistoriens største anlægsbudget, lyder det fra statsrevisorerne. Skarp kritik af, at der ikke er afsat midler til it og apparatur i DNU’s anlægsbudget.

 

Rigsrevisionen har undersøgt de fire projekter, der først fik endelige tilsagn: Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), Regionshospitalet Viborg, Kolding Sygehus og Slagelse Sygehus.

At flagskibet blandt supersygehuse, Det Nye Universitetshospital, muligvis ikke kan gennemføres inden for den budgetramme, som Region Midtjylland har fået, er statsrevisorerne absolut ikke tilfredse med:

Rigsrevisoren finder, at ’der er en betydelig risiko for, at Region Midtjylland ikke gennemfører etableringen af DNU inden for tilsagnsrammen. Regionen har vurderet, at regionens planer for byggeriet indebærer et behov for at finansiere 1.215 mio. kr. uden for tilsagnsrammen’.

Frygt var velbegrundet
Det var i september 2010, at rigsrevisoren på eget initiativ besluttede at sætte sygehusenes bygherrer under sin skarpe lup.

Omfanget af de kommende års sygehusbyggeri til en samlet pris af 42,7 milliarder kroner, en af danmarkshistoriens største anlægsinvesteringer, kombineret med sygehusejernes evne til at risikostyre de dyre projekter, fik rigsrevisoren til at tvivle på, at regionerne, som sygehusenes ejere, var rustet til at styre så store og komplekse opgaver.

60 procent af de 42,7 milliarder skal finansieres af den statslige kvalitetsfond, resten af regionerne.

»De nye sygehusebyggerier udgør en af de største anlægsinvesteringer i Danmark nogensinde og omfatter en række meget store og komplekse byggeprojekter. Der er en række risici og udfordringer forbundet med investeringerne. Det er nødvendigt at håndtere de risici,« forklarede daværende rigsrevisor Henrik Otbo dengang.

Nu viser det sig, at frygten var velbegrundet:

For da Rigsrevisionen gav sig til at sammenligne regionernes indsats og resultater og kortlægge væsentlige risici allerede i denne meget tidlige fase, hvor sygehusbyggerierne endnu bare var under forberedelse, kunne de konstatere, at hverken regioner eller sundhedsministeriet har haft styr på sagerne:

’Statsrevisorerne kritiserer, at ministeriet og regionerne ikke i alle tilfælde har forberedt sygehusbyggerierne tilfredsstillende. Der er især behov for, at regionerne som bygherrer styrker risikostyringen og bygherreorganisationen i flere projekter’, står der i bemærkningerne fra statsrevisorerne.

Sundhedsministeren har fire måneder til at svare på kritikken.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger