Forside » Nyheder » Nyheder 

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

 

 

Stena Line installerer nu delvis batteridrift på Kattegat-rute. Først med en kapacitet på 1 MWh som vil blive installeret på Stena Jutlandica, der sejler mellem Göteborg og Frederikshavn.
 
Stena Line planlægger en batteriløsning på Stena Jutlandica, som sejler på ruten Frederikshavn-Göteborg. Batteriprojektet er en vigtig del af Stena Line's bæredygtighedsstrategi. På sigt skal færgen være i stand til at sejle 50 sømil på ren batteridrift.
 
- Bæredygtighed er meget højt på vores dagsorden, og vi vurderer løbende nye måder at reducere vores miljøpåvirkning. Fra 2015 har metanol eksempelvis været en del af brændstofblandingen på Stena Germanica, der sejler mellem Göteborg og Kiel, og vi har desuden cirka 300 forskellige energibesparende projekter i gang. Da både størrelse og omkostninger for batterier falder, bliver batteridrift et meget spændende alternativ til traditionelle brændstoffer, som også betyder, at emissioner helt kan elimineres, siger Stena Line’s adm. direktør Niclas Mårtensson.
 
Batteriprojektet vil blive gennemført i tre trin. I Trin 1 bruges batteristrøm til bov-thrustere og til at manøvrere, når skibet lægger til kaj.
 
I trin 2 bliver batteridriften udvidet til propellerne, hvilket betyder, at Stena Jutlandica kan sejle 10 sømil på batterier - svarende til afstanden mellem Göteborg og Vinga Fyrtårn.
 
I trin 3 udvides batterikapaciteten yderligere, og færgen kan sejle cirka 50 sømil på elektricitet svarende til afstanden mellem Göteborg og Frederikshavn.
 
Formålet med at idriftsætte batterier i flere trin er at teste og indsamle viden om elektrisk drift undervejs. Hvis projektet lykkes, kan batterier også blive installeret på andre af de 38 skibe i Stena Line-flåden.
 
De tekniske løsninger udvikles sammen med Stena Teknik, der samarbejder med forskere, myndigheder og forskellige leverandører. Den første fase støttes økonomisk af ​​den svenske søfartsstyrelse og EU.
 
Teknologien er baseret på plug-in hybridteknologi. Batterierne oplades, når skibet er forbundet med landstrøm, hvilket muliggør anvendelsen af grøn energi, men der er også mulighed for opladning med skibets generatorer.
 

Projektets tre trin
 

Trin 1
- Batteristrøm til bov-thrustere og manøvrering i havn.
- Optimere strømforbruget under drift (Peak Shaving)
- Batterikapacitet: 1 MWh
 
Trin 2
- Batteridrift i havn og ved kystsejlads op til ca. 10 sømil
- Batterikapacitet ca. 20 MWh
 
Trin 3
- Fuld batterikraft op til ca. 50 sømil
- Batterikapacitet på ca. 50 MWh

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico