Forside » Nyheder » Nyheder 

Stor efterspørgsel på maskinmestre

Vi befinder os i en omstillingstid, og i fremtiden vil der fortsat være behov for flere maskinmestre, siger formand Per Jørgensen.

 

Der er fuld beskæftigelse blandt maskinmestrene, og flere end nogensinde er i gang med uddannelsen. Men der er brug for endnu flere maskinmestre, sagde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ved åbningen af erhvervskonferencen Ajour 2017.

Meldingen er enslydende fra arbejdsgivere over hele landet: Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der er mangel på maskinmestrenes tekniske kompetencer. Det fortalte Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening, ved åbningen af Ajour 2017, maskinmestrenes årlige erhvervskonference i Odense Congress Center.

»Sammen med landets maskinmesterskoler arbejder Maskinmestrenes Forening for at øge antallet af maskinmesterstuderende fra 3.000 til 6.000 - en forudsætning er dog, at kvalitet og relevans i uddannelsen hele tiden følger med, og at uddannelsen fortsat rummer de elementer, som arbejdsmarkedet efterspørger,« sagde Per Jørgensen ved åbningen af den 17. udgave af Ajour. 

Per Jørgensen fremhævede også FN's 17 mål for global, bæredygtig udvikling frem mod 2030. »Vi befinder os i en omstillingstid, og FN's 17 verdensmål er vigtige, fordi de danner et fælles fundament for, hvordan vi som virksomheder, som organisationer og som individer skal agere for at gøre en forskel. Den omstilling er vi maskinmestre en stor del af på samme måde som mange af de virksomheder, der udstiller på Ajour, arbejder efter den måske mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde,« sagde Per Jørgensen.

Flere maskiner end nogensinde før

Ved åbningen af Ajour 2017 talte Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) om kravene til fremtidens kvalifikationer: »I fremtiden vil 40 pct. af de arbejdsopgaver, som i dag varetages af mennesker, blive automatiseret. Alt tyder på, at der kommer flere maskiner til end nogensinde før. Og med flere maskiner vil vi også få behov for flere maskinmestre, som kan finde ud af at betjene dem,« sagde ministeren og fortsatte:

»Andre uddannelser kan lære af maskinmesteruddannelsen. Der findes studier, hvor man teoretiserer i et væk. Og når man så spørger folk, om de kan bruge det, de har lært til noget i deres job, så er det kun 2/3, der svarer bekræftende. Sådan er det ikke på maskinmesteruddannelsen«.

»Så kære maskinmestre, I har grund til at være stolte af jeres uddannelse. Men den er også udfordret af ny teknologi og et arbejdsmarked i hastig forandring. Derfor skal det tætte samarbejde med erhvervslivet fastholdes og udvikles, så vi også om 50 år har maskinmestre, der ikke bare er tekniske begavelser, men også kan tænke kreativt, innovativt og på tværs af fagligheder,« sagde Søren Pind videre.

Ved åbningen af Ajour 2017 talte også Poul Skjærbæk, Chief Innovation Officer, Siemens Gamesa Renewable Energy, om omstillingen til vedvarende energi:

»Udfordringen er at begrænse atmosfærens temperaturstigninger, og der er flere betingelser, som skal være opfyldt, for at vi kan holde os under en stigning på 2 grader celsius, ikke mindst stabile politiske beslutninger som understøtter langsigtede investeringer. Men allerede nu bliver udbuddene på tyske vindmølleparker vundet uden offentligt tilskud, altså på rene markedsvilkår, og det er tegn på, at omkostningerne til vindenergi nu er ved at blive konkurrencedygtige med de fossile brændsler, som vi gerne vil af med. Så med de rette forudsætninger bør det være muligt at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 2 grader, som kan sikre en bæredygtig udvikling. Og den udvikling kommer til at kræve mange maskinmestre,« sagde Poul Skjærbæk.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel