Forside » Nyheder » Nyheder 

Stor vækst i det globale marked for dekommissionering

 

Det globale marked for dekommissionering af aldrende offshore olie- og gasfelter vil vokse med fem procent om året - og vil i 2025 være på over 8 milliarder USD.

I 2017 anslås det globale marked for dekommissionering af offshore olie- og gas-installationer at være på 5,9 milliarder USD. Frem mod 2025 ventes dette marked at stige gennemsnitligt med fem procent om året (udregnet som CAGR - Compound Annual Growth Rate), så det årlige globale marked vil være på 8,7 milliarder USD i 2025.

Bag disse tal ligger et stigende antal aldrende offshore olie- og gasfelter, som forventes at skabe væksten i markedet for dekommissionering. En anden bestemmende faktor er den lave oliepris, som gør det mindre rentabelt at opretholde offshore produktion af olie og gas fra aldrende felter med reducerede reserver.

Dette fremgĂĄr af analysen "Offshore Decommissioning Market" udarbejdet af MarketsandMarkets.

I analysen er offshore dekommissioneringsmarkedet segmenteret efter servicetype, vanddybde, struktur, fjerningstype og region. Markedet er yderligere segmenteret efter servicetype i projektledelse, engineering og planlægning, tilladelser, overholdelse af regler, planlægning, well-plugging og abandonment, mobilisering og demobilisering af derrick pramme, platformfjernelse (også subsea), rørledninger og strømkabeludtagning, bortskaffelse af materialer m.m.

Med stigende krav til korrekt nedlæggelse af uproduktive reserver og øgede miljømæssige bekymringer forventes markedet for well-plugging og abandonment at vokse med det hurtigste tempo blandt alle nedlukningstjenester.

Markedet er i analysen segmenteret i lavvands- og dybvandssegmenter. Anvendelsen af ​​offshore-nedlukning i lavvandsprojekter forventes at ville dominere markedet, bĂĄde hvad angĂĄr markedsværdi og vækst. De lavvandede bassiner pĂĄ den amerikanske kontinentalsokkel og norske del af Nordsøen vil spille en vigtig rolle i offshore dekommissionerings-markedet.

Lavvandoperationer er typisk billigere sammenlignet med dybhavsoperationer, og størstedelen af ​​de gamle og aldrende offshoreanlæg er i lavvandede omrĂĄder. Markedet for offshore-dekommissionering vil sĂĄledes være størst i lavvandsprojekter.

Europa var det største marked for offshore-dekommissionering i 2016, hovedsageligt drevet af aktiviteter i Storbritannien og Norge. Den britiske offshore-industri er førende, når det gælder veludviklede og obligatoriske retningslinjer for dekommissionering. Myndighederne i regionen tager aktive skridt til at forpligte operatørerne til at nedlægge gammel infrastruktur ved at yde ekspertise, politisk støtte og økonomiske incitamenter. Den Mexicanske Golf er det næststørste marked tæt på Europa, hvor et stort antal platforme afvikles hvert år.

Blandt aktørerne i dekommissioneringsprojekter er: Amec Foster Wheeler Plc (U.K.), Aker Solutions (Norge), Rambøll (DK), AF Gruppen (Norge), Technifmc Plc (Frankrig), John Wood Group Plc (U.K.), og Tetra Technologies Inc., (U.S.). Blandt kunderne er Chevron (U.S.), British Petroleum (U.K.), Statoil (Norge), Total S.A. (Frankrig), Exxon Mobil (U.S.), og Royal Dutch Shell (Holland).

Analysen "Offshore Decommissioning Market, by Service (Well Plugging & Abandonment, Platform Removal, Others), Depth (Shallow & Deepwater), Structure (Topsides, Other Infrastructure), Removal Leave in Place, Partial, Complete), and Region - Global Forecast to 2025", er udarbejdet af MarketsandMarkets.

Kilde: Marketwatch.com

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge