Forside » Nyheder » Nyheder 

Store besparelser på transport for studerende

 

Der er store besparelser at hente på transportudgifterne for de studerende pendlere på de videregående uddannelser.

Et flertal i Folketinget har ændret reglerne for befordringsrabat til studerende. De nye regler er trådt i kraft ved årsskiftet.

Ændringerne er en klar forbedring af reglerne for de studerende medlemmer af Maskinmestrenes Forening, da såvel maskinmester, Teknisk Manager og Skibsofficer er videregående uddannelser.

Reglerne betyder, at du som studerende maksimalt skal betale 18,37 kr. pr dag svarende til 551 kr. om måneden.

Uddrag af retningslinjerne for transportrabat på videregående uddannelser:
Går du på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et blåt rabatkort, som giver dig ret til rabat på periodekort, der dækker transporten mellem dit uddannelsessted og din bopæl. Et periodekort med rabat kaldes et SU-kort.
Er du i praktik, bliver undervist på et andet sted end dit uddannelsessted (har forlagt uddannelse) eller lignende, har du ret til at få rabat på rejsestrækningen mellem din bopæl og praktikstedet.
Det blå rabatkort gælder kun ved køb af et SU-kort til bus eller tog i Danmark samt ved køb af et SU-kort over den danske grænse (til Tyskland og Sverige). Du kan ikke få rabat til billetter, klippekort eller til kørsel i egen bil.

Hvem kan få rabat?

Du har ret til rabat, når du går på en videregående uddannelse og får SU eller har fravalgt SU, er i lønnet praktik som led i din uddannelse eller modtager slutlån.
Du mister retten til rabat, hvis du har orlov fra dit studie, er erklæret studieindaktiv og modtager anden offentlig støtte, der udelukker SU.
Det blå rabatkort gælder for et halvt år adgangen (januar-juni og juli-december).

Du kan få rabat indtil kortet udløber - også selv om du ikke længere er under uddannelse. Kortet skal dog senest udløbe den sidste dag i måneden efter den måned, hvor din rabat hører op.

 

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger

Scandlines tager innovativt rensningsanlæg i brug

Ny etableringsstøtte til varmepumper

Mere kold luft i København