Forside » Nyheder » Nyheder 

Stort potentiale i ny rensemetode til vand med pesticider

Projektets officielle titel er: The Trojan Horse. A new biotechnology for pesticide removal at drinking water sand filters

 

Kemic Vandrens A/S er med til at udvikle en ny miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, der kan fjerne pesticider fra grundvandet. Metoden kan blive et eksporteventyr, på sigt betyde flere arbejdspladser og forebygge sløjfning af boringer til drikkevand
 
Forskningsprojektet kaldes ”Den Trojanske Hest”, fordi bakterierne indeholder skjulte pesticidnedbrydende egenskaber, som ligger gemt i cellens gener.  MĂĄlet er at udvikle en miljøvenlig og bæredygtig sandfilterteknologi, hvor bakterier med disse egenskaber overføres til en eksisterende bakteriepopulation i et sandfilter. Processen renser grundvandet og efterlader kun vand og CO2.
»Vi ved, at metoden virker i fuld skala i sandfiltre på vandværkerne. Nu handler det om at finde ud af, hvordan vi gør mikroorganismerne mobile og flytte egenskaberne til andre sandfiltre,« siger Henrik Nybro Laugesen fra Kemic Vandrens A/S i Give, der er med i forskningsprojektet ”Den Trojanske Hest”. Firmaet har specialiseret sig i biologisk rensning af drikkevand i sandfiltre på vandværkerne.
 

Færre nye boringer

Når det lykkes at producere sandfiltre med de særlige egenskaber, er det godt nyt set i forhold til udfordringer med pesticider i grundvand.
»Vi ved, at pesticider bevæger sig med cirka en meter om året gennem jordlag. Farten er afhængig af sammensætningen af geologien, men til sidst, når resterne grundvandet. Vi kan neutralisere pesticiderne med sandfilteret,« fortæller han.
Der oprettes hvert ĂĄr cirka 100 nye boringer herhjemme. Teknologien vil betyde, at antallet af nye boringer, kan reduceres og eksisterende boringer komme i brug igen. 
 

Eksporteventyr

En effektiv renseløsning vil også være forbundet med betragtelige eksportmuligheder, fordi den største del af EU’s areal, har de samme problemer med pesticider, som vi kender det her i landet.
»Der er et kæmpe potentiale for global eksport af sandfiltre med de særlige egenskaber,« siger Henrik Nybro Laugesen.
Projektet udføres i et samarbejde med Teknologisk Institut, hvor DTU Miljø og Københavns Universitet er tilknyttet som universitetssamarbejdspartnere.
»Parterne har gode laboratorier og en ekspertise, der er nødvendige for os for at nĂĄ mĂĄlet,« siger Henrik Nybro Laugesen. 
 

En fremtid uden pesticidrester

Bodil H. Lorentzen, centerchef for Vand og Miljø på Teknologisk Institut, er enig med perspektiverne i et færdigt produkt.
»Det vi arbejder med nu er, at vi skal have mikroorganismerne til at gøre det, som vi gerne vil have dem til, også når det handler om større mængder. Vi skulle gerne have en prototype klar om fire år, og derefter kan Kemic Vandrens A/S sætte en produktion i gang,« siger hun.
På lang sigt, mener Bodil H. Lorentzen, at der er en mulighed for, at mikroorganismerne kan tilføres pesticider direkte, så de rester, der bliver liggende på bar jord, når der er blevet sprøjtet, tilintetgøres, og aldrig når ned i jorden. Dermed er grundvandet beskyttet.
 
FAKTA
I projektet arbejder parterne sammen med MEM2BIO, som er et andet dansk projekt, der forsker i udvikling af nye teknologier til rensning af forurenet drikkevand.
Innovationsfondens investering i Den Trojanske Hest: 5,75 millioner kroner.
Samlet projektbudget: 8,65 millioner kroner.
Varighed af projektet: 4 ĂĄr.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift