Forside » Nyheder » Nyheder 

Studerende og erhvervsliv samarbejder om røggaskondensering

6. semesterstuderende på Aarhus Maskinmesterskole samarbejder med erhvervslivet om nye løsninger til røggaskondensering på mindre varmeværker.

 

På Aarhus Maskinmesterskole samarbejder studerende på 6. semester og erhvervsliv om nye løsninger til røggaskondensering på biomassefyrede varmeværker.

 
Når undervisningen bliver både praksisnær og så tæt på virkeligheden, at de studerende får en "rigtig" rådgivende ingeniør i røret, der spørger "Hvor langt er I?", så rykker det sgu. Sådan er reaktionen efter de første måneder i et stort 6. semesterprojekt på Aarhus Maskinmesterskole. Temaet er optimering af biomassefyrede varmeværker, og projektet skal løbe over et helt år.
Projektet handler om røggaskondensering ved mindre anlæg, hvor to grupper 6. maskinmester-studerende på Aarhus Maskinmesterskole samarbejder med Føns Nærvarme, Gjøl Kraftvarmeværk og PlanEnergi om optimering af flisfyrede varmeværker under 1 MW. Samarbejdet er rammesat til at være 1 år, og det betyder, at en del af de kommende 6. semester-studerende skal arbejde videre med projektet efter sommerferien.
Siden februar har 12 studerende, fordelt på to grupper, arbejdet intenst med projektet, hvor opgaven i denne første fase primært handler om at udforme en markedsanalyse.
 

Det handler om energiressourcer

Politikere, myndigheder og varmeværker arbejder alle ihærdigt på at udnytte energiressourcer så effektivt som muligt - både af økonomiske og miljømæssige grunde.
En kendt måde at tilstræbe en optimal udnyttelse af forbrændingsenergien er at afkøle røggassen til under kondenseringspunktet, så fordampningsenergien genvindes. De fleste større flisfyrede fjernvarmecentraler udnytter røggaskondensering. Dette er ikke tilfældet for anlæg under 3 MW. Her er markedets standardkomponenter så dyre, at etablering hidtil ikke har været økonomisk bæredygtigt.
Udviklingsprojektet, som AAMS er en del af, skal søge muligheder for at udvikle anlæg af standardkomponenter, som er økonomisk bæredygtige for anlæg i området 200-1.000 kW.
 

God kontakt med samarbejdspartnere

"Vi er i øjeblikket i gang med at kontakte en række værker i størrelsesordenen op til 2 MW. Vi har sendt dem spørgeskemaer for at fĂĄ en idé om deres behov, og de er nu begyndt at returnere dem," forklarer Morten Stokholm, 6. semesterstuderende ved Aarhus Maskinmesterskole.
"Vi har også holdt møder med f.eks. PlanEnergi og været i korrespondance med Teknologisk Institut og Dansk Fjernvarme etc. Derudover er der det løbende arbejde med selve rapportskrivningen," supplerer holdkammeraten Kristian Schlosser.
Netop rapporten, som skal afleveres primo juni, er et vigtigt led i første fase. Det er nemlig essensen i den, der skal gives videre til samarbejdspartnerne som delresultatet for første fase. Anden fase, som de kommende 6. semesterstuderende kommer til at arbejde med efter sommerferien, bliver mere praksisorienteret.
 

Den store motivationsfaktor

De studerende i de to grupper, som i øjeblikket arbejder på markedsanalyserne, fremhæver alle det praksisnære element og den omstændighed, at de arbejder på et "virkeligt" projekt, som store motivationsfaktorer:
"Det, at vi samarbejder med aktører, som faktisk har brug for vores data, er noget af det, der gør projektet ekstra sjovt. Men vi er også mere pressede, end hvis det hele bare var teori. Når man pludselig bliver ringet op af den rådgivende ingeniør, som spørger: "Hvor langt er I?" - så er det jo virkeligheden, vi møder," forklarer Morten Stokholm.
Han bakkes op af sin studiekammerat, Thomas Nielsen. Hans pointe er klar og tydelig:
"Det er jo dem, der har kontaktet os for at spørge, om vi kan hjælpe - ikke omvendt, som vi tidligere har været vant til."
Mens det nuværende hold arbejder med markedsanalyse og systembeskrivelse, skal det næste hold tage opgaven videre og i anden fase gøre den mere konkret - blandt andet ved at designe selve projektet og arbejde med vedligehold. Det er lektor Frits Giversen, der er tovholder på projektet.

 

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly