Forside » Nyheder » Nyheder 

Tillægsbevilling skal forhindre nej til 200 studerende

 

En tillægsbevilling på 10 mio. kr. skal forhindre op mod 200 nye studerende i at blive afvist på uddannelsen som maskinmester til sommer. Socialdemokratiet har fremsat et forslag i Folketinget om en bevilling, der kan sikre oprettelsen af de ekstra studiepladser. Det initiativ vækker glæde i Maskinmestrenes Forening og på landets maskinmesterskoler og maritime uddannelsesinstitutioner, som uden ekstra midler må afvise op mod 200 studerende med gymnasial baggrund til august. Årsagen er, at regeringen i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 har indført kvoter for optaget på uddannelsen på et tidspunkt, da interessen for at blive maskinmester og erhvervslivets behov for maskinmestrenes kompetencer aldrig har været større. - Hvis der ikke oprettes yderligere studiepladser, må maskinmesterskolerne og de maritime uddannelsesinstitutioner afvise op til 200 unge, der allerede har søgt eller forventes at søge på baggrund af en stor forhåndsinteresse. På den måde risikerer erhvervslivet at miste en hel årgang af maskinmestre, samtidig med at uddannelsesinstitutionerne må skære ned og bremse de investeringer, der allerede er sat i gang, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjarne Laustsen, der er en af initiativtagerne til forslaget. Socialdemokratiet henviser bl.a. til, at der er et stort behov for at uddanne flere maskinmestre for at sikre Danmarks vækst og internationale konkurrenceevne - et behov, der i de kommende år vil være stærkt stigende på grund af bl.a. vækst i en række industrier som offshore, skibsfart og udvikling af vedvarende energi. Samtidig er der i dag praktisk talt ingen ledighed. Bjarne Laustsen har den opfattelse, at Økonomi- og erhvervsministeriet udelukkende bygger behovet for maskinmestre på tal fra rederierne, som kun tegner en femtedel af de brancher, der beskæftiger maskinmestre. Det socialdemokratiske forslag kommer samtidig med, at en ny rapport fra Klima- og Energiministeriet og Videnskabsministeriet konkluderer, at der mangler tekniske specialister herhjemme, hvis danske virksomheder skal kunne fortsætte bl.a. miljøkapløbet. Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening, er glad for meldingen fra Dansk Industri om behovet for at tiltrække og skabe rum for flere studerende på de naturvidenskabelige uddannelser, som maskinmesteruddannelsen er en del af. Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, Charlotte Rønhoff, siger til P3Nyheder, at også politikerne skal ind i kampen, hvis Danmark ikke for alvor skal miste terræn inden for udviklingen af grøn teknologi. Hun mener, at det bl.a. er politikernes ansvar, at der er pladser nok på de tekniske universiteter. I dag er 80 pct. af maskinmestrene beskæftiget på land, og med maskinmestre i nøglepositioner i alle landets væsentligste funktioner er en massiv satsning på opkvalificering af arbejdsstyrken afgørende for at styrke den danske udvikling og konkurrenceevne. Faglige kompetencer og effektiv ledelse skal være med til at øge produktivitet i samfundet. Maskinmestre styrer og administrere de grundlæggende systemer, som samfundet bygger på, såsom el, vand og varme. Desuden arbejder maskinmestre med ledelse og effektiviseringer i mange forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker og rensningsanlæg og i elforsyningsselskaber samt offshore med vind, olie- eller gasproduktion.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift