Forside » Nyheder » Nyheder 

Udsigt til store energibesparelser efter energisyn

 

Tre ud af fire virksomheder pütÌnker at gennemføre energibesparelser som følge af den lovpligtige energisynsordning for store virksomheder.

7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller pütÌnker at gennemføre besparelser efter at have gennemgüet det obligatoriske energisyn for store virksomheder. De største besparelsespotentialer findes inden for belysning og energistyring. Det viser to nye analyser af ordningen, som opgør det samlede besparelsespotentiale til 15,8 pct. af virksomhedernes nuvÌrende energiforbrug.

EU's energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn af virksomhedens energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde ür. De store danske virksomheder har første gang skullet gennemføre energisynet senest den 1. marts 2016, og Energistyrelsen har dags dato modtaget 564 energisynsrapporter.

Evaluering og analyser

To analyser, som Energistyrelsen igangsatte ultimo 2016, evaluerer virksomhedernes erfaring med ordningen og vurderer energisynsrapporternes resultater samt kvaliteter.

Set med virksomhedernes øjne peger evalueringen af energisynene pü, at 4 ud af 10 virksomheder synes, at energisynet har vÌret en fordel for virksomheden i forhold til omkostningerne, mens omvendt 5 ud af 10 virksomheder ikke mener, at det har vÌret en fordel. 82 pct. af virksomhederne er dog tilfredse eller meget tilfredse med energisynsrapportens kvalitet, og 7 ud af 10 virksomheder angiver, at de pütÌnker at gennemføre nogle af de foreslüede besparelsesforslag.

Data udtrukket fra energisynsrapporterne viser, at det samlede besparelsespotentiale svarer til 15,8 pct. af virksomhedernes samlede energiforbrug, og at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for de foreslüede besparelser er 5,2 ür eksklusiv evt. tilskud. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet kilowatttime er ca. 32 øre.

Pü baggrund af analyserne vil Energistyrelsen arbejde pü at forenkle virksomhedernes indberetninger under ordningen blandt andet gennem digitale standardskabeloner. Det er samtidig mület, at resultaterne af de gennemførte energisyn derved bliver mere overskuelige og i højere grad vil kunne nyttiggøres af virksomhederne.

Hovedresultaterne:

250 virksomheder har besvaret en rÌkke spørgsmül om deres oplevelse med energisynet.

Hovedkonklusionerne var:

  • 7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller pĂĽtĂŚnker at gennemføre besparelser som følge af energisynet
  • 4 ud af 10 virksomheder (41 pct.) synes, energisynet har vĂŚret en fordel for virksomheden set i forhold til omkostningerne ved det. Omvendt synes 5 ud af 10 (51 pct.) ikke, det har vĂŚret en fordel
  • Blandt de 15 pct. af virksomhederne, der hverken har gennemført eller pĂĽtĂŚnker at gennemføre besparelsestiltag fra energisynet nĂŚvnes som ĂĽrsag hyppigst, at andre investeringer prioriteres højere, og at tilbagebetalingstiden pĂĽ forslag har vĂŚret for lang
  • 3 ud af 4 (74 pct.) af de gennemførte besparelsestiltag er sket pĂĽ belysningsomrĂĽdet, og det er ogsĂĽ pĂĽ dette omrĂĽde, at flest (38 pct.) pĂĽtĂŚnker at gennemføre tiltag.

 

 

 

Arkiv

April 2018

Jylland sidder pĂĽ energijobs

Kun 0,003 procent berettigede klager over elforsyning

Energien bliver grønnere - nogle ür endnu

Apple og Google sluger grøn energi

MARTEC i nyt samarbejde med TECHCOLLEGE

Verdens største havmølle sat i drift

El-kabel med gøgeunge-effekt

Verdens første LNG-drevne bulk carrier

VVS-autorisation for maskinmestre ved siden af jobbet

Global vĂŚkst gennem uddannelse

SerEnergy leverer grønne brÌndselsceller

Har du styr pĂĽ dine kritiske mĂĽlinger?

LINDØ port of ODENSE udbygger havnen

Stor stigning i det grønne energiforbrug

Industriklynge med synergi