Forside » Nyheder » Nyheder 

Udsigt til store energibesparelser efter energisyn

 

Tre ud af fire virksomheder påtænker at gennemføre energibesparelser som følge af den lovpligtige energisynsordning for store virksomheder.

7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller påtænker at gennemføre besparelser efter at have gennemgået det obligatoriske energisyn for store virksomheder. De største besparelsespotentialer findes inden for belysning og energistyring. Det viser to nye analyser af ordningen, som opgør det samlede besparelsespotentiale til 15,8 pct. af virksomhedernes nuværende energiforbrug.

EU's energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn af virksomhedens energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år. De store danske virksomheder har første gang skullet gennemføre energisynet senest den 1. marts 2016, og Energistyrelsen har dags dato modtaget 564 energisynsrapporter.

Evaluering og analyser

To analyser, som Energistyrelsen igangsatte ultimo 2016, evaluerer virksomhedernes erfaring med ordningen og vurderer energisynsrapporternes resultater samt kvaliteter.

Set med virksomhedernes øjne peger evalueringen af energisynene på, at 4 ud af 10 virksomheder synes, at energisynet har været en fordel for virksomheden i forhold til omkostningerne, mens omvendt 5 ud af 10 virksomheder ikke mener, at det har været en fordel. 82 pct. af virksomhederne er dog tilfredse eller meget tilfredse med energisynsrapportens kvalitet, og 7 ud af 10 virksomheder angiver, at de påtænker at gennemføre nogle af de foreslåede besparelsesforslag.

Data udtrukket fra energisynsrapporterne viser, at det samlede besparelsespotentiale svarer til 15,8 pct. af virksomhedernes samlede energiforbrug, og at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for de foreslåede besparelser er 5,2 år eksklusiv evt. tilskud. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet kilowatttime er ca. 32 øre.

På baggrund af analyserne vil Energistyrelsen arbejde på at forenkle virksomhedernes indberetninger under ordningen blandt andet gennem digitale standardskabeloner. Det er samtidig målet, at resultaterne af de gennemførte energisyn derved bliver mere overskuelige og i højere grad vil kunne nyttiggøres af virksomhederne.

Hovedresultaterne:

250 virksomheder har besvaret en række spørgsmål om deres oplevelse med energisynet.

Hovedkonklusionerne var:

  • 7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller pĂĄtænker at gennemføre besparelser som følge af energisynet
  • 4 ud af 10 virksomheder (41 pct.) synes, energisynet har været en fordel for virksomheden set i forhold til omkostningerne ved det. Omvendt synes 5 ud af 10 (51 pct.) ikke, det har været en fordel
  • Blandt de 15 pct. af virksomhederne, der hverken har gennemført eller pĂĄtænker at gennemføre besparelsestiltag fra energisynet nævnes som ĂĄrsag hyppigst, at andre investeringer prioriteres højere, og at tilbagebetalingstiden pĂĄ forslag har været for lang
  • 3 ud af 4 (74 pct.) af de gennemførte besparelsestiltag er sket pĂĄ belysningsomrĂĄdet, og det er ogsĂĄ pĂĄ dette omrĂĄde, at flest (38 pct.) pĂĄtænker at gennemføre tiltag.

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner