Forside » Nyheder » Nyheder 

Udsigt til store energibesparelser efter energisyn

 

Tre ud af fire virksomheder påtænker at gennemføre energibesparelser som følge af den lovpligtige energisynsordning for store virksomheder.

7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller påtænker at gennemføre besparelser efter at have gennemgået det obligatoriske energisyn for store virksomheder. De største besparelsespotentialer findes inden for belysning og energistyring. Det viser to nye analyser af ordningen, som opgør det samlede besparelsespotentiale til 15,8 pct. af virksomhedernes nuværende energiforbrug.

EU's energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn af virksomhedens energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år. De store danske virksomheder har første gang skullet gennemføre energisynet senest den 1. marts 2016, og Energistyrelsen har dags dato modtaget 564 energisynsrapporter.

Evaluering og analyser

To analyser, som Energistyrelsen igangsatte ultimo 2016, evaluerer virksomhedernes erfaring med ordningen og vurderer energisynsrapporternes resultater samt kvaliteter.

Set med virksomhedernes øjne peger evalueringen af energisynene på, at 4 ud af 10 virksomheder synes, at energisynet har været en fordel for virksomheden i forhold til omkostningerne, mens omvendt 5 ud af 10 virksomheder ikke mener, at det har været en fordel. 82 pct. af virksomhederne er dog tilfredse eller meget tilfredse med energisynsrapportens kvalitet, og 7 ud af 10 virksomheder angiver, at de påtænker at gennemføre nogle af de foreslåede besparelsesforslag.

Data udtrukket fra energisynsrapporterne viser, at det samlede besparelsespotentiale svarer til 15,8 pct. af virksomhedernes samlede energiforbrug, og at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for de foreslåede besparelser er 5,2 år eksklusiv evt. tilskud. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet kilowatttime er ca. 32 øre.

På baggrund af analyserne vil Energistyrelsen arbejde på at forenkle virksomhedernes indberetninger under ordningen blandt andet gennem digitale standardskabeloner. Det er samtidig målet, at resultaterne af de gennemførte energisyn derved bliver mere overskuelige og i højere grad vil kunne nyttiggøres af virksomhederne.

Hovedresultaterne:

250 virksomheder har besvaret en række spørgsmål om deres oplevelse med energisynet.

Hovedkonklusionerne var:

  • 7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller pĂĄtænker at gennemføre besparelser som følge af energisynet
  • 4 ud af 10 virksomheder (41 pct.) synes, energisynet har været en fordel for virksomheden set i forhold til omkostningerne ved det. Omvendt synes 5 ud af 10 (51 pct.) ikke, det har været en fordel
  • Blandt de 15 pct. af virksomhederne, der hverken har gennemført eller pĂĄtænker at gennemføre besparelsestiltag fra energisynet nævnes som ĂĄrsag hyppigst, at andre investeringer prioriteres højere, og at tilbagebetalingstiden pĂĄ forslag har været for lang
  • 3 ud af 4 (74 pct.) af de gennemførte besparelsestiltag er sket pĂĄ belysningsomrĂĄdet, og det er ogsĂĄ pĂĄ dette omrĂĄde, at flest (38 pct.) pĂĄtænker at gennemføre tiltag.

 

 

 

Arkiv

Juni 2017

Fremtidens transportmarked

EU godkender støtte til konvertering af Asnæsværket

God proces sparer energi i bygninger

Fjernvarme falder til ny rekordlav pris

Ny dansk opfindelse renser vand med sollys

MARTEC godkendt til alle GWO-kurser

Danmark bliver vært for stor international maritim konference

Søfarende med virtual reality

Danbor bliver til Norsea

Maskinmestre skal have fleksible tilbagetræknings-muligheder

Dansk-tysk aftale åbner for større handel med strøm

Maritimt vækstteam får 25 millioner kroner om bord

Fjernvarmen investerer i 900 km nye rør

Brønderslev etablerer unik energiproduktion

Genanvendelse af affald stiger