Forside » Nyheder » Nyheder 

Uforudsete milliarder fra Nordsøen

 

Danmark vil være selvforsynende med olie helt frem til 2050 - og ikke kun til 2020, som det fremgår af Energistyrelsens prognose.

Den nye, optimistiske vurdering af de danske oliereserver i Nordsøen kommer fra statens egen oliejæger, Peter Helmer Steen fra den såkaldte Nordsøenheden, der er sat i verden for aktivt at administrere den voksende statslige ejerandel i olie- og gasjagten i den danske undergrund. I så fald vil Danmark komme til at opleve en uforudset, trecifret milliardgevinst over de næste 40 år.

Baggrunden for det nye skøn er udsigten til store, lovende fund både til havs og til land. Resultatet af olieefterforskning i nye geologiske lag, en række nye mindre fund i ellers forladte boreområder og en forbedret teknologi baner vejen for, at Danmark kan hente en langt større andel af den fundne olie op til overfladen end hidtil antaget.

Troen på Danmmark som olieeksportør i 2050 står i kontrast til prognoser fra Energistyrelsen, som taler om Danmark som nettoolieimportør fra 2020. Men Energistyrelsen har igennem de seneste 20 år næsten konsekvent ramt for lavt i sine prognoser.

1-2 pct. af BNP

»Indtægterne fra nordsøolien er noget, som fylder i statskassen. De senere år har posten givet indtægter til statskassen på mellem 1 og 2 pct. af vores bruttonationalprodukt (BNP),« forklarer overvismand og professor ved Københavns Universitet Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Tallet er af betragtelig betydning, når WhittaJacobsen i sin funktion som overvismand foretager vurderinger af den danske økonomi.

»Til sammenligning vil tilbagetrækningsreformen, der er ved at blive gennemført, give en permanent forbedring af den offentlige økonomi på en halv pct. af BNP. Så selvom vi ikke taler om olieværdier på norsk niveau, er det absolut et tal, som man ikke bør negligere.«

Ifølge Whitta-Jacobsen vil en forlænget tidshorisont for Danmark som netto- olieproducent ligeledes have en gunstig indvirkning på betalingsbalancen. For den olie, som vi selv producerer, behøver vi ikke at hive fremmed valuta op af kassen for at betale.

Nettoeksportør siden '91

Men trods gældskrise længere syd på i Europa er det ikke en effekt, som har den store betydning for Danmark.

»Danmark har på ingen måder betalingsbalanceproblemer. For vi har et kæmpemæssigt overskud på betalingsbalancen. Selv et underskud ville være acceptabelt, blot at det ikke vokser sig for stort«

Danmark har siden 1991 været nettoeksportør af olie og gas. Sidste år eksporterede Danmark for 15,1 mia. kr. mere olie- og gas end vi impoterede af raffinerede olie- og gasprodukter.

 

Kilde: epn.dk

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift