Forside » Nyheder » Nyheder 

Uforudsete milliarder fra Nordsøen

 

Danmark vil være selvforsynende med olie helt frem til 2050 - og ikke kun til 2020, som det fremgår af Energistyrelsens prognose.

Den nye, optimistiske vurdering af de danske oliereserver i Nordsøen kommer fra statens egen oliejæger, Peter Helmer Steen fra den såkaldte Nordsøenheden, der er sat i verden for aktivt at administrere den voksende statslige ejerandel i olie- og gasjagten i den danske undergrund. I så fald vil Danmark komme til at opleve en uforudset, trecifret milliardgevinst over de næste 40 år.

Baggrunden for det nye skøn er udsigten til store, lovende fund både til havs og til land. Resultatet af olieefterforskning i nye geologiske lag, en række nye mindre fund i ellers forladte boreområder og en forbedret teknologi baner vejen for, at Danmark kan hente en langt større andel af den fundne olie op til overfladen end hidtil antaget.

Troen på Danmmark som olieeksportør i 2050 står i kontrast til prognoser fra Energistyrelsen, som taler om Danmark som nettoolieimportør fra 2020. Men Energistyrelsen har igennem de seneste 20 år næsten konsekvent ramt for lavt i sine prognoser.

1-2 pct. af BNP

»Indtægterne fra nordsøolien er noget, som fylder i statskassen. De senere år har posten givet indtægter til statskassen på mellem 1 og 2 pct. af vores bruttonationalprodukt (BNP),« forklarer overvismand og professor ved Københavns Universitet Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Tallet er af betragtelig betydning, når WhittaJacobsen i sin funktion som overvismand foretager vurderinger af den danske økonomi.

»Til sammenligning vil tilbagetrækningsreformen, der er ved at blive gennemført, give en permanent forbedring af den offentlige økonomi på en halv pct. af BNP. Så selvom vi ikke taler om olieværdier på norsk niveau, er det absolut et tal, som man ikke bør negligere.«

Ifølge Whitta-Jacobsen vil en forlænget tidshorisont for Danmark som netto- olieproducent ligeledes have en gunstig indvirkning på betalingsbalancen. For den olie, som vi selv producerer, behøver vi ikke at hive fremmed valuta op af kassen for at betale.

Nettoeksportør siden '91

Men trods gældskrise længere syd på i Europa er det ikke en effekt, som har den store betydning for Danmark.

»Danmark har på ingen måder betalingsbalanceproblemer. For vi har et kæmpemæssigt overskud på betalingsbalancen. Selv et underskud ville være acceptabelt, blot at det ikke vokser sig for stort«

Danmark har siden 1991 været nettoeksportør af olie og gas. Sidste år eksporterede Danmark for 15,1 mia. kr. mere olie- og gas end vi impoterede af raffinerede olie- og gasprodukter.

 

Kilde: epn.dk

 

 

 

Arkiv

August 2017

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly

Turboladere fra ABB om bord på Kinas største containerskibe