Forside » Nyheder » Nyheder 

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

USA’s olieproduktion fra 2013-2023, angivet i millioner tønder per dag.

 

Ny IEA-analyse forudser, at USA kommer til at dække størstedelen af den forventede øgede efterspørgsel på råolie – i kraft af store skiferlag i bl.a. Texas og New Mexico.
 
80 procent af den forventede øgede efterspørgsel på olie vil blive dækket af amerikansk produktion - frem mod 2023. Det forudser en ny analyse IEA – International Energy Agency.
 
Også lande som Canada, Brasilien og Norge vil bidrage til at imødekomme den øgede efterspørgsel, som forventes de kommende år.
 
Analysen fra IEA forudsiger en øget global efterspørgsel på olie på 7 procent frem mod 2023 – svarende til 104,7 millioner tønder olie om dagen.
 
Der er dog indbygget en del usikkerhed i prognosen, som ikke mindst skyldes de mindre investeringer i olieudvinding, som har været resultatet af den store reduktion i olieprisen, som begyndte i 2014 og som på et tidspunkt havde reduceret prisen med 2/3.
 
Rapporten konkluderer også, at der vil være behov for yderligere investeringer for at stimulere forsyningsvækst efter 2020. Olieindustrien har endnu ikke indhentet faldet i investeringer i 2015-2016, og IEA ser ikke tegn på øgede investeringer i olieproduktion uden for USA.
 
- USA vil sætte sit mærke på de globale oliemarkeder i de næste fem år. Men som vi har fremhævet gentagne gange, er det svage globale investeringsbillede fortsat en kilde til bekymring. Der vil være behov for flere investeringer for at kompensere for færre oliefelter. Verden skal erstatte 3 millioner tønder per dag hvert år, svarende til produktionen i Nordsøen - samtidig med at der opnås en robust efterspørgselsvækst, siger Dr. Fatih Birol, IEAs administrerende direktør.
 
Grundet økonomisk vækst i Asien og en styrket petrokemisk industri i USA vil den globale efterspørgsel efter olie stige med 6,9 millioner tønder per dag i 2023 til i alt 104,7 millioner tønder per dag ifølge IEA. Kina er fortsat den største motor for efterspørgselsvækst, men strengere regler som skal bremse luftforurening vil langsomt mindske væksten. Den stigende anvendelse af elektriske busser og LNG-drevne lastbiler vil få større indflydelse på at begrænse forbruget af fossile brændstoffer end elektrificering af personbiler, vurderer IEA også.

 

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

EUC Nord får fem millioner fra A.P. Møller Fonden

Projektfremvisning på MARTEC

Unikt energianlæg indvies i Brønderslev

Fra ølbrygger til ismester

Hvad ønsker en energimetropol sig i forligsgave?

Cirkulær energiforsyning i Avedøre

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico