Forside » Nyheder » Nyheder 

Usorteret skrald er en af nøglerne til grøn vækst

 

COP16 har lukket og slukket i Mexico. De sidste to uger har politikere, NGO'er og erhvervsledere diskuteret, hvilke løsninger der skal i spil for at dæmme op for verdens klimaproblemer samtidig med, at økonomien forbedres. Hos DONG Energy har man et godt bud på en grøn løsning, der samtidig kan skabe vækst. Normalt når skraldebilerne tømmes på Amagerforbrændingen bliver affaldet brændt og ender som fjernvarme og el i de københavnske hjem. Men på forbrændingsværket bruges også en anden metode, der kan vise sig at bane vej for fremtidens grønne teknologi og vækst. DONG Energy's REnescience-anlæg, der har til huse på Amagerforbrændingen, kan ændre på den afbrændingsform, verden kender til i dag. REnescience-anlægget anvender en enzymbaseret teknologi, der sorterer affaldet og omdanner den organiske del til en brunlig flydende væske, der kan bruges til produktion af alt fra biogas til el og varme. Mere præcist kommer usorteret affald ind i anlægget, hvorefter REnescience-processen adskiller materialet i en organisk og i en uorganisk del. Det er den organiske del, der omdannes, hvorimod den uorganiske som fx plast og metal kan sorteres og genbruges. Med REnescience anlægget er det derfor heller ikke et problem, at ikke alle er lige gode til at sortere deres skrald. Derimod er der et stort eksportpotentiale i teknologien. I Europa deponeres 40-50 pct. af affaldet, hvilket giver et markedspotentiale, der vil kræve 700-1000 nye REnescience anlæg. Det vil for alvor støtte op om de grønne vækstinitiativer, der netop er blevet diskuteret i Mexico. Samtidig har anlægget den store fordel, at det har en eludnyttelsesgrad på 47 pct. i modsætning til konventionelle forbrændingsanlæg, der kun har en eludnyttelsesgrad på 25 pct. DONG Energy og Amagerforbrændingen underskrev fredag den 3. december en hensigtserklæring om en etablering af et fuldskala demonstrationsanlæg med en årlig kapacitet på omkring 80.000 ton. Det svarer til mellem otte og ti ton husholdningsaffald i timen. Fakta om REnescience - Et fireårigt forskningsprojekt med et budget på 55 mio. kr., der afsluttes til foråret. Det er et samarbejde mellem DONG Energy, DTU, KU Life, Amagerforbrændingen og Haldor Topsøe. - Teknologien har fået tilsagn om 22 mio. kr. fra Energistyrelsens Udviklings- og DemonstrationsProgram (EUDP), der skal hjælpe med at kommercialisere det og bygge det første demoanlæg. - Konventionelle forbrændingsanlæg har en eludnyttelsesgrad på 25 pct. Putter man 100 pct. energi ind, får man 25 pct. ud som strøm. - Brænder man den faste fraktion, plast, fra REnescience-anlægget af på et dedikeret nyt anlæg, får man op til 47 pct. el ud af den energi, man putter ind.

 

 

 

Arkiv

Marts 2018

Stærk position for maskinmestre

Vinderprojekt handler om partikelforurening i maskinrum

Udnyttelse af rejektvand får 2. plads blandt bachelorprojekter

Dansk nøglerolle i stor europæisk robotsatsning

Søndagsudflugten skal gå til fremtidens renseanlæg

Nye tider for hospitalernes maskinmestre

Maritim samarbejdsaftale med Mexico

Polare krydstogter i specialdesignet skib

USA vil dække 80 procent af øget olieefterspørgsel

EnergyLab Nordhavn vinder Energi- og miljøprisen 2018

OK-18 - Overenskomstforhandlinger for offentlige ansatte

Ny maritim driftsovervågning - på den mobile måde

Olien topper om tyve år - ifølge BP

Stena Line-færge til Frederikshavn skal sejle på batterier

ENERGINET advarer om mulig gasmangel