Forside » Nyheder » Nyheder 

Usorteret skrald er en af nøglerne til grøn vækst

 

COP16 har lukket og slukket i Mexico. De sidste to uger har politikere, NGO'er og erhvervsledere diskuteret, hvilke løsninger der skal i spil for at dæmme op for verdens klimaproblemer samtidig med, at økonomien forbedres. Hos DONG Energy har man et godt bud på en grøn løsning, der samtidig kan skabe vækst. Normalt når skraldebilerne tømmes på Amagerforbrændingen bliver affaldet brændt og ender som fjernvarme og el i de københavnske hjem. Men på forbrændingsværket bruges også en anden metode, der kan vise sig at bane vej for fremtidens grønne teknologi og vækst. DONG Energy's REnescience-anlæg, der har til huse på Amagerforbrændingen, kan ændre på den afbrændingsform, verden kender til i dag. REnescience-anlægget anvender en enzymbaseret teknologi, der sorterer affaldet og omdanner den organiske del til en brunlig flydende væske, der kan bruges til produktion af alt fra biogas til el og varme. Mere præcist kommer usorteret affald ind i anlægget, hvorefter REnescience-processen adskiller materialet i en organisk og i en uorganisk del. Det er den organiske del, der omdannes, hvorimod den uorganiske som fx plast og metal kan sorteres og genbruges. Med REnescience anlægget er det derfor heller ikke et problem, at ikke alle er lige gode til at sortere deres skrald. Derimod er der et stort eksportpotentiale i teknologien. I Europa deponeres 40-50 pct. af affaldet, hvilket giver et markedspotentiale, der vil kræve 700-1000 nye REnescience anlæg. Det vil for alvor støtte op om de grønne vækstinitiativer, der netop er blevet diskuteret i Mexico. Samtidig har anlægget den store fordel, at det har en eludnyttelsesgrad på 47 pct. i modsætning til konventionelle forbrændingsanlæg, der kun har en eludnyttelsesgrad på 25 pct. DONG Energy og Amagerforbrændingen underskrev fredag den 3. december en hensigtserklæring om en etablering af et fuldskala demonstrationsanlæg med en årlig kapacitet på omkring 80.000 ton. Det svarer til mellem otte og ti ton husholdningsaffald i timen. Fakta om REnescience - Et fireårigt forskningsprojekt med et budget på 55 mio. kr., der afsluttes til foråret. Det er et samarbejde mellem DONG Energy, DTU, KU Life, Amagerforbrændingen og Haldor Topsøe. - Teknologien har fået tilsagn om 22 mio. kr. fra Energistyrelsens Udviklings- og DemonstrationsProgram (EUDP), der skal hjælpe med at kommercialisere det og bygge det første demoanlæg. - Konventionelle forbrændingsanlæg har en eludnyttelsesgrad på 25 pct. Putter man 100 pct. energi ind, får man 25 pct. ud som strøm. - Brænder man den faste fraktion, plast, fra REnescience-anlægget af på et dedikeret nyt anlæg, får man op til 47 pct. el ud af den energi, man putter ind.

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge