Forside » Nyheder » Nyheder 

Vedligehold skal pĂĄ skinner

»En af de ting, der gøres meget ud af i Asset Management-standarden, er interessentplejen,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

Rune Agerlin Jensen er ny i jobbet som Asset Manager hos DSB. Derfor er han nu ogsĂĄ i gang med Asset Management-modulet hos Videncenter for Drift og Vedligehold.

 

Rune Agerlin Jensen er relativ ny i jobbet med forvaltning af togenes værdi hos DSB, hvor han laver planer for reinvesteringer og levetidsforlængelser fra to til tredive år frem i tiden. Han har kun være i jobbet i et år, og hans kollegaer i afdelingen er stort set lige så nye.
»Ingen af os har drevet en asset management-proces før. Derfor blev det besluttet, at jeg og en kollega skulle tage Asset Management-modulet på Videncenter for Drift og Vedligehold,« siger han.
Til daglig arbejder Rune Agerlin Jensen i afdelingen for plan og forvaltning, hvor der laves langtidsplanlægning af investeringer i lokomotiver og togsæt. Han har ansvar for blandt andet S-tog, IR4, dobbeltdækkervogne, elektriske IC3-tog og både diesellokomotiver og elektriske lokomotiver.
»Mine opgaver indebærer, at der skal laves en investeringsoversigt over de forskellige togsæt og togtyper. For eksempel har vi 135 sæt S-tog med en 10 års aldersforskel fra de ældste til yngste. Det kan være alt fra software til motorer til klimanlæg i togene. Hvad er investeringsbehovet på sigt for eksempel i 2017 og i 2023? Vores forslag skal naturligvis passe med de langsigtede prognoser for transporten af passagerer, så der er tilstrækkelig togkapacitet også i 2030,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

CAPEX og OPEX

Formelt er det en anden del af DSB, nemlig DSB Vedligehold, som tager sig af det praktiske vedligeholdsarbejde. Rune Agerlin Jensen holder hver sjette uge møder med repræsentanter for DSB Vedligehold for at få en status på togenes fysiske tilstand. DSB’s tog har en forventet levetid på mindst 30 år.
»Opgaven er at få mest mulig togdrift ud af de enkelte togsæt i hele deres levetid. Vi skal følge togenes tilstand og indstille til en planlægning af vedligehold og investeringer i togene, så de får længst mulig aktiv levetid,« siger han.
Investeringsplanerne skal både omfatte korttids- og langtidsøkonomiske beregninger og tage hensyn til investeringsbehov – CAPEX - og drifts- og vedligeholdsbehovet – OPEX - som skal med ind i budgetterne.
»Vi får meget vigtige input fra tog-værkstederne, som vi er i tæt dialog med og holder regelmæssige møder med. De fortæller os, hvad de ser af udfordringer på de forskellige togtyper. De har den mest omfattende tekniske viden om togene og har hands-on erfaring fra det praktiske vedligeholdsarbejde. Det kan være alt fra software, der trænger til opdatering, til komponenter, der skal skiftes, og hvor der måske ikke kan skaffes helt tilsvarende dele,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

 

Vigtige interessenter

En del af jobbet er at mødes med interessenterne i DSB, som alle har indflydelse på planlægningen af investeringer og vedligehold af togene.
»En af de ting, der gøres meget ud af i Asset Management-standarden, er netop interessentplejen. Dialogen med værkstederne er meget vigtig, men også med andre dele af DSB, som har indflydelse på vores arbejde – og omvendt,« siger Rune Agerlin Jensen.
 
Læs hele artiklen her.  

 

 

 

 

Arkiv

Januar 2018

Fyns robotklynge runder 3.200 medarbejdere

55 nye maskinmestre dimitterer fra MARTEC

IT Sikkerhedskonference

Maersk og IBM går sammen om globale blockchain-løsninger

Nyt fiberkabel til USA øger muligheden for flere datacentre

Tre kandidater til Energi- og miljøprisen 2018

Første nye maskinmestre uddannet i Esbjerg

Overkapacitet til affaldsforbrænding indtil 2025

Havn har markant betydning for Kalundborg

Danmark i robot-top-10

Fleksibelt elforbrug giver plads til flere datacentre

Danmark sætter ny rekord i vind

Fjernvarmeprisen falder - indtil videre

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Stort potentiale for ny energi til droner