Forside » Nyheder » Nyheder 

Vedligehold skal pĂĄ skinner

»En af de ting, der gøres meget ud af i Asset Management-standarden, er interessentplejen,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

Rune Agerlin Jensen er ny i jobbet som Asset Manager hos DSB. Derfor er han nu ogsĂĄ i gang med Asset Management-modulet hos Videncenter for Drift og Vedligehold.

 

Rune Agerlin Jensen er relativ ny i jobbet med forvaltning af togenes værdi hos DSB, hvor han laver planer for reinvesteringer og levetidsforlængelser fra to til tredive år frem i tiden. Han har kun være i jobbet i et år, og hans kollegaer i afdelingen er stort set lige så nye.
»Ingen af os har drevet en asset management-proces før. Derfor blev det besluttet, at jeg og en kollega skulle tage Asset Management-modulet på Videncenter for Drift og Vedligehold,« siger han.
Til daglig arbejder Rune Agerlin Jensen i afdelingen for plan og forvaltning, hvor der laves langtidsplanlægning af investeringer i lokomotiver og togsæt. Han har ansvar for blandt andet S-tog, IR4, dobbeltdækkervogne, elektriske IC3-tog og både diesellokomotiver og elektriske lokomotiver.
»Mine opgaver indebærer, at der skal laves en investeringsoversigt over de forskellige togsæt og togtyper. For eksempel har vi 135 sæt S-tog med en 10 års aldersforskel fra de ældste til yngste. Det kan være alt fra software til motorer til klimanlæg i togene. Hvad er investeringsbehovet på sigt for eksempel i 2017 og i 2023? Vores forslag skal naturligvis passe med de langsigtede prognoser for transporten af passagerer, så der er tilstrækkelig togkapacitet også i 2030,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

CAPEX og OPEX

Formelt er det en anden del af DSB, nemlig DSB Vedligehold, som tager sig af det praktiske vedligeholdsarbejde. Rune Agerlin Jensen holder hver sjette uge møder med repræsentanter for DSB Vedligehold for at få en status på togenes fysiske tilstand. DSB’s tog har en forventet levetid på mindst 30 år.
»Opgaven er at få mest mulig togdrift ud af de enkelte togsæt i hele deres levetid. Vi skal følge togenes tilstand og indstille til en planlægning af vedligehold og investeringer i togene, så de får længst mulig aktiv levetid,« siger han.
Investeringsplanerne skal både omfatte korttids- og langtidsøkonomiske beregninger og tage hensyn til investeringsbehov – CAPEX - og drifts- og vedligeholdsbehovet – OPEX - som skal med ind i budgetterne.
»Vi får meget vigtige input fra tog-værkstederne, som vi er i tæt dialog med og holder regelmæssige møder med. De fortæller os, hvad de ser af udfordringer på de forskellige togtyper. De har den mest omfattende tekniske viden om togene og har hands-on erfaring fra det praktiske vedligeholdsarbejde. Det kan være alt fra software, der trænger til opdatering, til komponenter, der skal skiftes, og hvor der måske ikke kan skaffes helt tilsvarende dele,« siger Rune Agerlin Jensen.

 

 

Vigtige interessenter

En del af jobbet er at mødes med interessenterne i DSB, som alle har indflydelse på planlægningen af investeringer og vedligehold af togene.
»En af de ting, der gøres meget ud af i Asset Management-standarden, er netop interessentplejen. Dialogen med værkstederne er meget vigtig, men også med andre dele af DSB, som har indflydelse på vores arbejde – og omvendt,« siger Rune Agerlin Jensen.
 
Læs hele artiklen her.  

 

 

 

 

Arkiv

August 2017

Mærsk sælger Maersk Oil til franske Total for 47 milliarder kroner

Russisk ordre til MAN Diesel & Turbo og AKA

Verdens største sejlskib - med dieselelektrisk hjælpemotor

Coop skifter til LED-belysning

Ansvaret skal tilbage til skibene

Indvielse af ny maskinmester-campus i Esbjerg

Alphabox skal finde motorens svageste led

Varmt spildevand muliggør stort varmepumpeanlæg

Tuco Marine leverer højtryks-spulebåd til Norge

DONG Energy sælger 50 procent af Borkum Riffgrund 2

Værdifulde råstoffer kan skabes af restprodukter

DNV GL udfører første offshore droneinspektion

Juli 2017

OSK-ShipTech A/S skriver kontrakt med Færgeselskabet Læsø

Teknologisk Institut godkendt som CEN Heat Pump KEYMARK testinstitut

Færger slår fly