Forside » Nyheder » Nyheder 

Vejledende urafstemning om DIS overenskomst 2010

 

Maskinmestrenes Forening har i dag sendt rederiforeningens nye overenskomstpakke ud til vejledende urafstemning til de sejlende maskinmestre ansat på hovedoverenskomst, maskinmestre ansat på særoverenskomst og ansatte på kontrakt i henhold til DIS Rammeaftale.

Baggrunden for denne beslutning er, at Maskinmestrenes Forening forhandlingsudvalg har vurderet det nye overenskomstilbud fra Rederiforeningen og at vi har afholdt 5 medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor vi har præsenteret den nye overenskomstpakke. Tilbagemeldingerne herfra var, at hvis vi kunne få fjernet uenighedsprotokollatet om skat/forårspakken 2.0 ville der være grundlag for at sende et nyt overenskomstforslag ud til vejledende urafstemning.

Rederiforeningens forhandlingsudvalg drøftede på et møde den 08. juni 2011 Maskinmestrenes Forenings ønske om at fjerne uenighedsprotokollatet om skat/forårspakken 2.0 og har d.d. meddelt os, at de kan efterkomme vores ønske. 

Maskinmestrenes Forening ønsker at forny og fastholde en kollektiv overenskomst med Danmarks Rederiforening og kan acceptere, at det sker uden enighed om en løsning på skattespørgsmålet, som vi også har set ved overenskomstfornyelserne for Sømændenes Forbund og CO-SEA.

Vi ønsker denne løsning til trods for, at Danmarks Rederiforening har den holdning, at der med lønstigningerne er kompenseret for skatten. Det afskærer os ikke fra fortsat at arbejde for, at søfarende under DIS reguleres i henhold til Folketingets skattepolitik.

Uanset om man stemmer ja eller nej til overenskomsten, er skattespørgsmålet udestående og vi ønsker fortsat en kompensation for skattereformen. Vi arbejder derfor frem mod en løsning på skattespørgsmålet og gerne i samarbejde med de øvrige søfarendes organisationer.

Maskinmestrenes Forening afholder yderligere 4 medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor vi vil orientere om den nye overenskomstpakke, som er sendt til vejledende urafstemning.

1. Møde i Svendborg den 14. juni 2011 fra kl. 11.30 – 13.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
2. Møde i København den 14. juni 2011 fra kl. 10.00 – 12.00 i Maskinmestrenes Forenings lokaler på Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K.
3. Møde i Århus den 15. juni 2011 fra kl. 11.00 – 13.00, SAS Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus
4. Møde i Middelfart den 16. juni 2011 fra kl. 11.00 – 13.00, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Endelig stillingtagen til overenskomstpakken sker på bestyrelsesmøde i Maskinmestrenes Forening den 17. juni 2011.

 

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger