Forside » Nyheder » Nyheder 

Vejledende urafstemning om DIS overenskomst 2010

 

Maskinmestrenes Forening har i dag sendt rederiforeningens nye overenskomstpakke ud til vejledende urafstemning til de sejlende maskinmestre ansat på hovedoverenskomst, maskinmestre ansat på særoverenskomst og ansatte på kontrakt i henhold til DIS Rammeaftale.

Baggrunden for denne beslutning er, at Maskinmestrenes Forening forhandlingsudvalg har vurderet det nye overenskomstilbud fra Rederiforeningen og at vi har afholdt 5 medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor vi har præsenteret den nye overenskomstpakke. Tilbagemeldingerne herfra var, at hvis vi kunne få fjernet uenighedsprotokollatet om skat/forårspakken 2.0 ville der være grundlag for at sende et nyt overenskomstforslag ud til vejledende urafstemning.

Rederiforeningens forhandlingsudvalg drøftede på et møde den 08. juni 2011 Maskinmestrenes Forenings ønske om at fjerne uenighedsprotokollatet om skat/forårspakken 2.0 og har d.d. meddelt os, at de kan efterkomme vores ønske. 

Maskinmestrenes Forening ønsker at forny og fastholde en kollektiv overenskomst med Danmarks Rederiforening og kan acceptere, at det sker uden enighed om en løsning på skattespørgsmålet, som vi også har set ved overenskomstfornyelserne for Sømændenes Forbund og CO-SEA.

Vi ønsker denne løsning til trods for, at Danmarks Rederiforening har den holdning, at der med lønstigningerne er kompenseret for skatten. Det afskærer os ikke fra fortsat at arbejde for, at søfarende under DIS reguleres i henhold til Folketingets skattepolitik.

Uanset om man stemmer ja eller nej til overenskomsten, er skattespørgsmålet udestående og vi ønsker fortsat en kompensation for skattereformen. Vi arbejder derfor frem mod en løsning på skattespørgsmålet og gerne i samarbejde med de øvrige søfarendes organisationer.

Maskinmestrenes Forening afholder yderligere 4 medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor vi vil orientere om den nye overenskomstpakke, som er sendt til vejledende urafstemning.

1. Møde i Svendborg den 14. juni 2011 fra kl. 11.30 – 13.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
2. Møde i København den 14. juni 2011 fra kl. 10.00 – 12.00 i Maskinmestrenes Forenings lokaler på Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K.
3. Møde i Århus den 15. juni 2011 fra kl. 11.00 – 13.00, SAS Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus
4. Møde i Middelfart den 16. juni 2011 fra kl. 11.00 – 13.00, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Endelig stillingtagen til overenskomstpakken sker på bestyrelsesmøde i Maskinmestrenes Forening den 17. juni 2011.

 

 

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift