Forside » Nyheder » Nyheder 

Vestforbrænding firdobler genanvendelsen af plast

Nye sorterings- og indsamlingsmetoder har medført, at Vestforbrænding i 2016 indsamlede over 4.700 tons plast blandt de 19 ejerkommuners borgere. Derved mindskes spredningen af plast i naturen, og udledningen af CO2 reduceres.

Vestforbrænding indsamler store mængder plast. Indsamlingen sker både, når borgerne besøger genbrugsstationerne og gennem kommunale ordninger med indsamling ved husstandene, hvor borgerne sorterer i en affaldsspand med flere rum. Disse indsatser fra kommuner og borgere har øget mængderne af plast til genanvendelse de seneste år markant, viser de nyeste tal.

Vestforbrændings direktør Peter Basland siger:
»Plast er en affaldstype, der af gode grunde er kommet i søgelyset, ikke mindst som følge af store problemer med plast i verdenshavene. Dertil kommer, at produktion af plast bidrager til global opvarmning. Derfor er jeg glad for at kunne sige, at Vestforbrænding fra 2012 til 2016 har firdoblet den totale indsamlede mængde plast fra godt 1.200 tons til ca. 4.700 tons.«

Det starter hos borgerne

Et væsentligt bidrag til stigningen i genanvendelsesplast kommer fra nye flerkammerordninger, der gør det muligt for borgerne at sortere plast fra ved den enkelte husstand. Ordningerne begyndte i 2012, og mængden af genbrugsplast er steget fra bare 3 tons i 2012 til næsten 1.500 tons i 2016.

Peter Basland siger:
»Stadig flere kommuner vil de kommende år tilslutte sig de nye indsamlingsordninger i fuld skala, og vi forventer derfor, at plastmængderne vil stige yderligere til stor gavn for miljøet.«

Genbrugscirklen sluttet

De store indsamlede mængder har skabt behov for, at den genanvendte plast kan nyttiggøres. Derfor har Vestforbrænding sat sig for at vise, at det er muligt at skabe nyttige produkter af plasten. Og for at gøre det synligt for borgerne skal det første nye produkt naturligvis være en såkaldt kube, dvs. en beholder i det offentlige rum, der bruges til indsamling af endnu mere plast.

 

Fra 2012 til 2016 er den indsamlede mćngde plast steget fra godt 1.200 tons til ca. 4.700 tons.

Fra 2012 til 2016 er den indsamlede mængde plast steget fra godt 1.200 tons til ca. 4.700 tons.

 

Målet er at udvikle en kube produceret af 100 % genanvendt plast. På den måde slutter Vestforbrænding genbrugscirklen ved at give borgerne deres indsamlede plast tilbage i form af nye beholdere. Udviklingen af de nye kuber sker i samarbejde med Dansk Rotations Plastic, Joca, Force Technology og PGV Design.

Fakta:
• Atmosfæren spares for 1,3 tons CO2, for hvert tons genanvendt plast.
• Minimum 75 % procent af Vestforbrændings husstandsindsamlede plast bliver genanvendt, hvilket er det højeste på landsplan.
• 4.700 tons indsamlet plast i 2016 svarer til, at borgerne i Vestforbrændings opland har sparet atmosfæren for over 4.500 tons CO2

- Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab ejet af 19 kommuner i og omkring København og i Nordsjælland.

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling pĂĄ Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer nĂĄr 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger