Forside » Nyheder » Nyheder 

Vi skal uddanne langt flere maskinmestre

Der er behov for at fordoble antallet af studerende på maskinmesteruddannelsen for at opfylde arbejdsmarkedets efterspørgsel i fremtiden

 

Selvom antallet af maskinmesterstuderende i de seneste otte år er tredoblet, er der brug for mange flere. Vurderingen fra Maskinmestrenes Forenings formand Per Jørgensen er et behov på omkring 6.000 studiepladser, hvilket er dobbelt så mange som nu.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark er udfordret af mangel på maskinmestre og andre tekniske specialister.

Fra Maskinmestrenes Forenings side har vi gennem flere år arbejdet målrettet for at øge antallet af studerende på maskinmesterskolerne. Selvom antallet af maskinmesterstuderende i de seneste otte år er tredoblet, er der brug for mange flere. Vurderingen fra Maskinmestrenes Forening er et behov på omkring 6.000 studiepladser, hvilket er dobbelt så mange som nu.

Blandt de mest efterspurgte

I et samarbejde med blandt andet Dansk Industri og Danmarks Rederiforening har Maskinmestrenes Forening gennemført en dimittend- og aftagerundersøgelse med titlen ”Maskinmesteruddannelsen – kvalitet og relevans”. Undersøgelsen dokumenterer, at landets maskinmesterskoler leverer efterspurgte maskinmestre til arbejdsmarkedet – men ikke tilstrækkeligt mange.

Vores tidligere spørgeskemaundersøgelser blandt virksomheder har vist, at maskinmesteren som medarbejdertype er blandt de mest efterspurgte i fremtiden.

Udfordring i mange brancher

Udfordringen med at skaffe den højtspecialiserede arbejdskraft ses i mange brancher. Samfundet bliver mere produktivt ved hjælp af teknologi, herunder automation, og dermed er der stigende krav til teknisk personale. Kravene til arbejdskraften stiger, og automatiske anlæg bliver stadig mere kostbare, hvilket stiller krav om specialiserede medarbejdere for at forebygge produktionstab.

For nylig har Ingeniørforeningen IDA og Dansk Industri opgjort, at der med de nuværende uddannelsestal for højtuddannede vil mangle op imod 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater på arbejdsmarkedet.

Flere ubesatte stillinger

Maskinmestrene bidrager med højtspecialiserede kompetencer på mange af de tekniske områder, men vi er heller ikke tilstrækkeligt mange. Selv om mange flere nydimitterede maskinmestre end tidligere træder ud på arbejdsmarkedet, medfører efterspørgslen, at der er betydeligt flere ubesatte maskinmesterstillinger end ledige maskinmestre. Kun cirka 100 af 8.000 aktive maskinmestre er ledige.

Der er således behov for yderligere at øge antallet af maskinmesterstuderende fra de nuværende 3.000 til 6.000 studerende for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter maskinmestre.

Det nuværende forøgede optag af maskinmesterstuderende er ikke tilstrækkeligt for at dække udfordringen med at skaffe Danmark det fornødne antal højtuddannede med en teknisk og naturvidenskabelig baggrund.

 

Per Jřrgensen ser gerne antallet af studerende řget fra de nuvćrende ca. 3.000 til 6.000.

Per Jørgensen ser gerne antallet af studerende øget fra de nuværende ca. 3.000 til 6.000.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen

Maskinmestre bidrager til væksten på Bornholm

Fjernvarmekunderne sparer penge

Kalundborg udvider med Ny Vesthavn

M/F Berlin tester helikopterplatform

Offshore industrien samles om synergien

Bygningers opførelse er mere miljøbelastende end drift