Forside » Nyheder » Nyheder 

Videndeling er afgørende for godt vedligehold

Pitch Pawl Feedback Error er en fejl i en låsemekanisme på møllevinger og har været omdrejningspunkt for Manmeets Singhs bachelorprojekt.

 

Manmeet Singhs bachelorprojekt sætter fokus på betydningen af standarder for fejlmeddelelser i vedligehold af havmøller. Der er store gevinster at hente ved optimeret videndeling.

Pitch Pawl Feedback Error. Sådan hedder en af de registrerede fejl i DONG Energys havmøller. Pitch Pawl Feedback Error er en fejl i en låsemekanisme (Pitch Pawl) på møllevingerne og har været det konkrete omdrejningspunkt for Manmeets Singhs bachelorprojekt, som i juni 2016 gav ham topkarakteren 12 på Maskinmesterskolen København.

»Mit bachelorprojekt begyndte med, at maskinmester Klaus Heijs Bjerre, som er Head of Maintenance Support hos DONG Energy, underviste på skolen i offshore valgfag og i den forbindelse stillede en opgave om sortering af fejlkoder, som vi var nogle studerende, der bød ind på. De var meget glade for min løsning på opgaven, og derfor fik jeg mulighed for at lave mit bachelorprojekt hos DONG Energy, som gerne ville have analyseret nogle af de fejlmeddelelser, som kom fra deres havmøller,« fortæller Manmeet Singh.

Fejlmeldingerne i projektet stammer fra DONG Energys flåde af 3,6 MW-møller i 2015.

»Udgangspunktet for mit bachelorprojekt var, at DONG Energy gerne vil forbedre deres videndeling, når det gælder vedligehold og reparation af havmøller, fordi man formoder, at der er en gevinst at hente i form af et mindre produktionstab fra møllerne og en reduktion af udgifterne til reparationer og vedligehold, hvis man får planlagt og udført den type opgaver mere hensigtsmæssigt. Men det kræver, at man kigger på hele sin proces fra den første fejlmelding på en mølle og alle de efterfølgende processer hos både DONG Energy og deres samarbejdspartnere,« fortæller Manmeet Singh, hvis projekt blev afgrænset til en analyse af fejlmeddelelserne for Pitch Pawl Feedback Error, som er en fejl, der stiger i hyppighed med møllernes alder.

Hans projekt indeholder også forslag til, hvordan man kan forbedre indholdet af disse fejlmeddelelser og på den måde øge videndelingen i vedligeholdsprocessen hos DONG Energy og deres servicepartnere, som i dette tilfælde er Siemens Wind Power, der har leveret de pågældende møller.

Pitch Pawl Feedback Error

I bachelorprojektet er udvalgt og analyseret cirka 75 konkrete fejlmeldinger, som alle omfattede teknikerbesøg på havmøller, hvor der var rapporteret en Pitch Pawl Feedback Error.

»Jeg brugte mindst et kvarter per fejlmelding for at analysere dem og vurdere kvaliteten af dem, så processen var meget tidskrævende. Men jeg mener, at resultatet er repræsentativt og validt. Selvom der havde været mulighed for at inddrage flere fejlmeldinger i analysen, tror jeg ikke, det ville have ændret hovedresultatet og konklusionen, som var, at alt for mange fejlmeddelelser ikke bidrager til videndeling, der igen kan medvirke til et forbedret vedligehold og Best Practice. Min konklusion bekræftede på den måde DONG Energys egne antagelser,« siger Manmeet Singh.

Hans projekt omhandler Pitch Pawl Feedback Errors i hele DONG Energys flåde af SWT-3,6MW-møller – i alt flere hundrede havmøller fordelt på forskellige havmølleparker i Storbritannien.

Et bedre vedligehold af havmøller er en vigtig del af den fremtidige omkostningsreduktion, som skal gøre vindenergi mere konkurrencedygtig og på sigt uafhængig af statslig støtte.

»Bedre planlagt og udført vedligehold af havmøller kan føre til to typer gevinster: En mindre mistet produktion fra møllerne og færre udgifter til vedligeholdsopgaverne. Jo kortere tid møllerne står stille, desto større produktion. Jo færre gange man skal ud til møllerne for at reparere, desto færre omkostninger,« siger Manmeet Singh.

Manmeet Singhs bachelorprojekt hos DONG Energy er lavet under aftale om fortrolighed. Derfor er der ikke i artiklen nævnt konkrete tal for de estimerede tab og gevinster, som er behandlet i projektet.

Læs hele artiklen her.

 

Manmeet Singh har i sit bachelorprojekt udarbejdet forslag til en forbedring af fejlnotifikationerne ved fejl pĺ havmřller.

Manmeet Singh har i sit bachelorprojekt udarbejdet forslag til en forbedring af fejlnotifikationerne ved fejl på havmøller.

 

 

Arkiv

Oktober 2017

Dansk energiteknologi skal indtage verdenseliten

Maskinmestre tager diplomuddannelse i vedligehold

Udledninger fra skibsfarten stiger

Nyt dansk-kinesisk samarbejde om overskudsvarme

14 ESVAGT-skibe i den britiske del af Nordsøen

Offshore industrien og disruption

Udfordrende arbejdsopgaver hos NLMK DanSteel A/S

Danskerne sparer 298 mio. kroner pĂĄ vand

Nyt 5G-netværk til fremtidens robotter

Maskinmesterskolen København flytter i egne lokaler

Batterier afløser generatorer om bord på offshore fartøj

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mĂĄl

Vestas og Siemens mødes: Vind-giganter i historisk samarbejde

Verdo samler kraftværk af kompetencer

Nyt energiværktøj til handels- og servicebranchen