Forside » Nyheder » Nyheder 

Vindkraft skal være billigere end kulkraft

 

Energi fra havmøller skal i 2020 være fuldt ud konkurrencedygtig med bl.a. kulproduceret elektricitet og derfor skal omkostningerne halveres. Men det kræver bl.a. at de offentlige forskningsmidler nærmer sig de private, sådan som også EU anbefaler. Og det kræver, at en væsentlig andel af den havmøllekapacitet, som installeres i Danmark mellem 2010 og 2020 bør reserveres til demonstrationsprojekter. - Udviklingen af møller på land har de senere år været meget kraftig og i dag er vindkraft på land fuldt ud konkurrencedygtig med andre nybyggede kraftværker. For vindmøller til havs er udviklingen for alvor først ved at gå i gang og der ligger et stort udviklingsarbejde foran os. Det er en samlet branche, der nu siger, at den udfordring er vi klar til at tage op, siger Per Hessellund Lauritsen, formand for Megavind, der er et forskningsstrategisk samarbejde i vindmøllebranchen. Danmark er et laboratorium Megavind foreslår bl.a. at en andel af de havmølleparker, der installeres mellem 2010 og 2020, reserveres til demonstrationsprojekter. Det er især de mølleparker, der ligger tæt på land, som er anvendelige til demonstration. - Danmark er et laboratorium for store dele af vindmøllebranchen. Det skal vi have overført til havet, hvor vi med fordel kan intensivere udviklingen i de kommende projekter. Energi fra vindmøller på havet skal være mere konkurrencedygtigt og nu har vi en samlet strategi, der vil gøre vindkraft konkurrencedygtigt med eksempelvis kulkraft, siger Per Hessellund Lauritsen. Regering og myndigheder har meget stor indflydelse på at nå målet. En forudsætning for stordrift og industrialisering i industrien er, at der skabes politisk sikkerhed for en jævnt stigende installationstakt frem mod 2020. En yderligere forudsætning for at nå målet er, at fremtidens parker ikke skal skubbes endnu længere ud på havet. -Det er vigtigt at myndighederne er opmærksomme på, at havvindkrafts konkurrencedygtighed overfor andre energiteknologier afhænger utroligt meget af, hvor myndighederne vælger at tillade udbygningen. Jo længere væk, desto dyrere bliver det, siger Per Hessellund Lauritsen. Fart på forskningen I 2009 udgjorde det samlede offentlige tilskud til forskning og udvikling i energiteknologi godt 1 mia. kroner, hvoraf ca. 131 mio. kroner blev bevilget til vindkraft projekter. Den danske vindindustri brugte tilsvarende i 2009 mellem 1,3 og 1,5 mia. kr. Dermed er den industriens investeringer ca. 10 gange højere end den offentlige sektors. - Der er behov for, at vi sætter tempo på de offentlige investeringer i forskning og udvikling, så det også bliver i Danmark udviklingen foregår. Helt konkret foreslår vi, at de offentlige investeringer øges fra de nuværende 1 mia. om året til 4 mia. kr. i 2020. Det vil bidrage til at øge uviklingen i hele sektoren, siger Per Hessellund Lauritsen. Megavind er et strategisk partnerskab for industri, forskningsverdenen og de offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med vindkraft.

 

 

 

Arkiv

December 2017

Kan maritime virksomheder skabe værdi af deres digitaliseringsanstrengelser?”

Batterier kan blive de nye spidslastværker

Målet bør være 55 procent vedvarende energi i 2030

Minister til Energikonferencen 2018

To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

Nyt netværk for maskinmestre, der arbejder med Asset Management

Fra problemløsning til pædagogisk sikkerhed

Insatech udvikler fremtidens måleløsninger

Første overdækkede renseanlæg står klart

Brug for international regulering af autonome skibe

Erhvervsudvikling på Fyn

Sig Varmeværk sænker varmeprisen med varmepumpe

Danmark har verdens bedste energisystem

ME-GI og ME-LGI dual-fuel-motorer når 100.000 driftstimer

Stort potentiale i energioptimering af skibe og bygninger