Forside » Om MF » Foreningen 

Foreningen

Maskinmestrenes Forening er en dimittendorganisation for maskinmestre, teknisk manager og dual purpose skibsofficerer, der er uddannede eller fortsat er under uddannelse pĂĄ en maskinmesterskole eller et maritimt uddannelsescenter.

Siden stiftelsen i 1873 har Maskinmestrenes Forening været det kollegiale samlingssted for maskinmestre, og medlemmerne mødes blandt andet på erhvervskonferencen AJOUR, til temadage, seminarer, kredsarrangementer og på medlemsmøder.

Oprindeligt var foreningen en rendyrket søfartsorganisation for maskinofficerer, men i takt med den teknologiske udvikling gennem det 20. århundrede har den udvidet sit interesseområde, idet maskinmestre i stigende grad er blevet ansat i stillinger i land.

De over 12.000 medlemmer i Maskinmestrenes Forening er beskæftiget inden for en lang række områder i tekniske eller administrative stillinger. Blandt andet inden for den maritime sektor som søfart og offshore, fremstillings- og servicevirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer og i det offentlige fx inden for sygehuse, forsvar og undervisning.

80 pct. af foreningens aktive medlemmer er ansat i stillinger i land og 20 ansat til søs. Maskinmestrenes Forening tilbyder individuel juridisk og økonomisk rĂĄdgivning om alle former for løn- og arbejdsvilkĂĄr. Foreningen forhandler, opsiger og indgĂĄr desuden en lang række kollektive overenskomster pĂĄ medlemmernes vegne. Mange opgaver løses i tæt samarbejde med foreningens talsmænd, brancherĂĄd og øvrige tillidsrepræsentanter.

Maskinmestrenes Forening varetager medlemmernes interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.