Forside » Om MF » Foreningen » Generalforsamling 

Generalforsamling

Maskinmestrenes Forening 146. ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg med følgende dagsorden:

Program
Kl. 17.00 Ankomst og sandwich
Kl. 18.00 Generalforsamling og prisoverrækkelse
Kl. 20.00 Spisning og netværk (tidspunkt er vejledende)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning for året 2017
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2016 - 30. juni 2017
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

 

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen foråret 2018 vælge syv medlemmer af bestyrelsen, fire erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime/offshore erhverv i et ude/hjemmeforhold og tre erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land.

Forslag samt forslag til kandidater til bestyrelsen, der ønskes optaget som punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal være forsynet med 25 stillerunderskrifter og sendes til foreningens forslagsprotokol.

Forslag skal være Maskinmestrenes Forening i hænde senest den 15. januar 2018.

Ethvert medlem af Maskinmestrenes Forening har adgang til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding.

Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til Maskinmestrenes Forening enten via tilmeldingsblanketten (under 'Aktiviteter') eller på mail mf@mmf.dk senest fredag 23. februar 2018.