Forside » Om MF » Foreningen » Generalforsamling 

Generalforsamling

Maskinmestrenes Forening 146. ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg med følgende dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Bestyrelsens beretning for året 2017
3. Det reviderede regnskab for perioden 01. juli 2016 - 30. juni 2017
4. Forslag til budget for perioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

Foreningens aktive medlemmer skal ved urafstemningen foråret 2018 vælge syv medlemmer af bestyrelsen, fire erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis tilknyttet maritime/offshore erhverv i et ude/hjemmeforhold og tre erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land. Fristen for forslag til forslagsprotokollen samt forslag til bestyrelseskandidater var den 15. januar 2018.