Forside » Om MF » Medlemskab » Medlemsfordele » PFA Pension 

PFA Pension

Kort om PFA
PFA blev dannet af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i 1917. Siden dengang er der sket meget, og i dag har over 1 million danskere valgt et af PFA's pensionsprodukter.

Vores samarbejde
Maskinmestrenes Forening har et bredt samarbejde med PFA, som giver alle vores medlemmer en række fordele, når der skal spares op til pensionstilværelsen og helbredet skal sikres.

Fordelene tager udgangspunkt i vores egen pensionsordning - MaskinmesterPension, som er et medlemstilbud til alle medlemmer af Maskinmestrenes Forening.

Afkast følger markedet
Den nye pensionsløsning er baseret på markedsrente, der bl.a. giver medlemmerne mulighed for at opnå et attraktivt afkast. Investeringskonceptet er fleksibelt, og der kan vælges mellem fire forskellige investeringsprofiler. Forsigtighed betyder meget for PFA, og i PFA Plus er der derfor indbygget en automatik der sikrer, at risikoen mindskes, jo tættere medlemmerne kommer på pensioneringstidspunktet.

PFA investerer fortsat i fonde, der bl.a. består af aktier og obligationer og som bliver justeret i henhold til risikovillighed. Afkast følger markedet og medlemmerne får det afkast, som investeringen af deres opsparing giver.

Fordele - sammen får vi mere
Pensionsløsningen er en fælles løsning for vores landansatte medlemmer. Vi har haft fokus på, at pensionsløsningen fortsat giver de samme fordele og mest mulig værdi for det enkelte medlem.

Ensartet og skræddersyet - lave omkostninger og priser
PFA Plus er i sin opbygning ens for alle medlemmer, og derfor er omkostningerne til administration lav kun 1,85 % af de første 80.000 kr. som indbetales. Det betyder maks. 1.480 kr. om året pr. medlem.

Priserne på vores forsikringer er fortsat lave, og bliver fortsat beregnet ud fra alle medlemmer i pensionsløsningen.

Mulighed for godt afkast
Opsparingen investeres i markedsrente, som giver større mulighed for at få et godt afkast.

Stor fleksibilitet
Det enkelte medlem kan selv bestemme, hvordan opsparingen skal investeres, og medlemmer kan udvide forsikringerne, så de passer til den enkeltes liv.

Gode forsikringer
Forsikringer ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom og død er fortsat inkluderet i pensionsløsningen.
Ordningen indeholder for privatansatte også en helbredssikring, som giver medlemmerne mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger. Offentligt ansatte medlemmer kan fortsat, mod egen betaling, købe den til samme pris.

Selvbetjeningsmuligheder
Pensionsløsningen giver adgang til flere selvbetjeningsportaler. Med portalerne er det nemt for medlemmerne at administrere ordningen, og medarbejderne kan ændre ordningen hele døgnet.

Kommunikation i øjenhøjde
Medlemmerne vil opleve, at deres ordning er nem at få et overblik over. Svære fagtermer bliver erstattet af nye og mere forståelige ord. Og når ordningen træder i kraft, vil alle omfattede medlemmer modtage en velkomstpakke og en pensionsoversigt, som kort og præcist viser indholdet i den enkeltes ordning.
På minpension.pfa.dk har medlemmerne adgang til alle informationer og detaljer om pensionsordningen 24 timer i døgnet. Her kan medlemmerne bl.a. lave beregninger, se prognoser, ændre investeringsprofil osv.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PFA rådgivningscenter på 7012 5000 (for landansatte) eller SØ Hotline i PFA på 7024 5026 (for maritimt ansatte). Du kan også booke en rådgivningssamtale på 3917 6019.
Du kan læse mere om PFA Pension på pfa.dk.