Forside » Publikationer » Fremtidens Maskinmester 

Fremtidens Maskinmester

Projektet "Fremtidens Maskinmester" sætter fokus på værdien af maskinmestre i Danmark gennem en analyse af bl.a. nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Undersøgelsen giver et unikt indblik i maskinmesterprofessionens virke i Danmark. Den afdækker virksomhedernes kendskab og fremtidige behov for maskinmestre samt et bud på maskinmestrenes nuværende og fremtidige funktioner og opgaver. Den giver desuden overblik over typiske karrieremønstre for maskinmestre og generelt medvirker den til at profilere og synliggøre maskinmestrenes kompetencer og værdi for virksomhederne og samfundet.

Resultaterne af analyserne er samlet i to hæfter - det ene er Analyse og dokumentation, det andet er Profil og perspektiver. Du kan læse analyserne elektronisk på disse sider. Analyserne er offentliggjort i sommeren 2007.